Wyszukiwarka jednostek akredytowanych do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych

Parametry filtra wyszukanych jednostek
Nie ustawiono
Data sporządzenia wydruku: 2019-04-22, 06:52

Informacja

Staże kierunkowe mogą prowadzić jednostki, które posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z zakresem stażu.

Warunkiem realizacji stażu jest wykonywanie procedur i zabiegów określonych tematyką danego stażu kierunkowego.

( art. 19f ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dz. u. 2018.617 )