Uwaga!

Staże kierunkowe mogą prowadzić jednostki, które posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z zakresem stażu.

Warunkiem realizacji stażu jest wykonywanie procedur i zabiegów określonych tematyką danego stażu kierunkowego.

( art. 19f ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dz. u. 2018.617 )

Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Lekarze i lekarze dentyści, Staż (w zakresie specjalności): -, Województwo: -

Liczba znalezionych jednostek: 0

Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Nazwa stażu Akredytacja do dnia Uwagi
Brak jednostek spełniających parametry wyszukiwania