Uwaga!

Staże kierunkowe mogą prowadzić jednostki, które posiadają akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie zgodnej z zakresem stażu.

Warunkiem realizacji stażu jest wykonywanie procedur i zabiegów określonych tematyką danego stażu kierunkowego.

( art. 19f ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - dz. u. 2018.617 )

Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Lekarze i lekarze dentyści, Staż (w zakresie specjalności): Medycyna paliatywna, Województwo: -

Liczba znalezionych jednostek: 53

Legenda

Kolorem żółtym oznaczono jednostki organizacyjne, które złożyły oświadczenie o spełnieniu warunków do prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym (mogą prowadzić staże kierunkowe w systemie dotychczasowym i w systemie modułowym)
Kolorem czerwonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie złożyły oświadczenia o spełnieniu warunków do prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym (aktualnie prowadzą staże kierunkowe w systemie dotychczasowym)
Kolorem zielonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie spełniają warunków do prowadzenia staży kierunkowych w systemie modułowym (prowadzą staże kierunkowe wyłącznie w systemie dotychczasowym)
Kolorem białym oznaczono jednostki organizacyjne, które prowadzą staże kierunkowe w systemie modułowym oraz w systemie dotychczasowym (wyjątek: jednostki Medycyny Rodzinnej oznaczone kolorem białym prowadzą specjalizacje wyłącznie w systemie modułowym)
Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Nazwa stażu Akredytacja do dnia Uwagi
żółty
1.
Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Hospicjum 55-100 Trzebnica
ul. Będkowo 1
Dolnośląskie 3 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
2.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu,
NZOZ Poradnia Opieki Hospicyjno-Paliatywnej, Hospicjum Domowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej
58-309 Wałbrzych
ul. Krasińskiego 8
Dolnośląskie 2 Staż kierunkowy w domowej opiece paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej 2022-04-30 15-05-2015 zmiana, 30-12-2015 złożone oświadczenie, 3-03-2016 korekta nazwy jednostki
żółty
3.
Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu,
NZOZ Poradnia Opieki Hospicyjno-Paliatywnej, Hospicjum Stacjonarne
58-309 Wałbrzych
ul. Krasińskiego 8
Dolnośląskie 4 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30 3-03-2016 korekta nazwy jednostki
czerwony
4.
Niepubliczny ZOZ Hospicjum Bonifratrów im. Św. Jana Bożego,
Oddział Stacjonarny Niepubliczny ZOZ Hospicjum Bonifratrów im. Św. Jana Bożego Oddział Stacjonarny
51-128 Wrocław
ul. Poświęcka 8a
Dolnośląskie 3 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
5.
Hospicjum im.bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy przy Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników,
Zespół Opieki Domowej
85-862 Bydgoszcz
ul. ks. Prałata Romualda Biniaka 3
Kujawsko-pomorskie 3 Staż kierunkowy w zakresie domowej opieki paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny paliatywnej 2022-04-30 09.06.2015 zmiana
żółty
6.
Hospicjum im.bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy przy Parafii Świętych Polskich Braci Męczenników,
Zespół Opieki Domowej
85-862 Bydgoszcz
ul. ks. Prałata Romualda Biniaka 3
Kujawsko-pomorskie 2 Staż kierunkowy w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny paliatywnej 2022-04-30 09.06.2015 zmiana
żółty
7.
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
Poradnia Leczenia Bólu
85-094 Bydgoszcz
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
Kujawsko-pomorskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy z poradnictwa leczenia bólu 2022-04-30
żółty
8.
Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy,
Zakład Opieki Paliatywnej
85-094 Bydgoszcz
ul. Marii Curie Skłodowskiej 9
Kujawsko-pomorskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w poradni opieki paliatywnej. 2022-04-30
biały
9.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku,
Oddział Medycyny Paliatywnej
87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49
Kujawsko-pomorskie 2 staż kierunkowy z medycyny paliatywnej do innych specjalności 2022-04-30
biały
10.
Zespół Medycyny Paliatywnej DOTYK ANIOŁA W. Gwozdowski i A. Waraksa s.j.,
Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe
66-400 Gorzów Wielkopolski
ul. Towarowa 6a
Lubuskie 2 staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej i zespole domowej opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: medycyna paliatywna 2022-04-30 16-12-2016 wpis na listę
biały
11.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PALIUM Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu Dorota Kazimierczak,
Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe
65-086 Zielona Góra
ul. Zamkowa 7/6A
Lubuskie 3 Staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej i zespole domowej opieki paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w medycynie paliatywnej 2022-04-30 21-12-2015 wpis na liste nowa jednostka
biały
12.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przy Stowarzyszeniu "Hospicjum Łódzkie",
Poradnia Medycyny Palitywnej i Hospicjum Domowe
90-251 Łódź
ul. Jaracza 55
Łódzkie 6 Staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej i zespole domowej opieki paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny paiatywnej 2022-04-30 14-08-2015 wpis na listę nowa jednostka
żółty
13.
Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego,
Poradnia Opieki Paliatywnej z zespołem domowej opieki paliatywnej
93-357 Łódź
ul. Kosynierów Gdyńskich 61
Łódzkie 3 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy z zakresu poradni opieki paliatywnej i domowej opieki paliatywnej. 2022-04-30
czerwony
14.
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi,
Oddział Medycyny Paliatywnej
93-513 Łódź
ul. Pabianicka 62
Łódzkie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w ramach oddziału opieki paliatywnej z zespołem opieki domowej i poradnią leczenia bólu 2022-04-30
biały
15.
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,
Oddział Medycyny Paliatywnej
38-300 Gorlice
ul. Węgierska 21
Małopolskie 2 Staż kierunkowy w zakresie medycyny paliatywnej w ramach specjalizacji: choroby wewnętrzne; 2024-07-11 12.07.2019 wpis na listę;
żółty
16.
NZOZ "MARI-MED" Opieka Długoterminowa i Paliatywna 31-228 Kraków
ul. Nad Sudołem 32
Małopolskie 3 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy z zakresu poradni opieki paliatywnej i domowej opieki paliatywnej. 2022-04-30
żółty
17.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
Oddział Kliniczny Medycyny Paliatywnej
(31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 50)
31-501 Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 36
Małopolskie 3 W ramach specjalizacji z: inne specjalności. 2022-04-30 Wpis na listę do czasu zaopiniowania nowego wniosku przez Zespół Ekspertów, 5-02-2016 zmiana nazwy komórki
biały
18.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza",
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM IM. SW. ŁAZARZA” / Oddział stacjonarny – hospicjum stacjonarne; Poradnia medycyny paliatywnej; Hospicjum domowe
31-831 Kraków
ul. Fatimska 17
Małopolskie 2 Staż w hospicjum w ramach specjalizacji: medycyna rodzinna; Staż kierunkowy w zakresie opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: geriatria; Staż kierunkowy w zakresie paliatywnej opieki onkologicznej i innych przewlekłych chorób płuc w ramach specjalizacji: choroby płuc; Staż kierunkowy w zakresie medycyny paliatywnej w ramach specjalizacji: choroby wewnętrzne; 2024-05-14 15.05.2019 wpis na listę;
biały
19.
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie,
Hospicjum Domowe, Poradnia Medycyny Paliatywnej
02-781 Warszawa
ul. rtm. Witolda Pileckiego 105
Mazowieckie 2 staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej i zespole domowej opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: medycyna paliatywna; 2022-06-29 30.06.2017 wpis na listę;
biały
20.
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci,
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci; Hospicjum domowe dla dzieci
03-680 Warszawa
ul. Agatowa 10
Mazowieckie 2 Staż kierunkowy w zakresie opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: neurologia dziecięca; 2024-07-11 12.07.2019 wpis na listę;
biały
21.
PROWINCJA POLSKA ZGROMADZENIA KSIĘŻY MARIANÓW POD WEZWANIEM NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY,
Ośrodek Hospicjum Domowe Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów, Poradnia Medycyny Paliatywnej
(03-545 Warszawa, ul. Tykocińska 27/35)
02-914 Warszawa
ul. św. Bonifacego 9
Mazowieckie 2 staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej i zespole domowej opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: medycyna paliatywna 2022-04-30 16-12-2016 wpis na listę
biały
22.
"Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.,
Hospicjum Domowe
37-100 Łańcut
ul. Ignacego Paderewskiego 5
Podkarpackie 1 staż kierunkowy w zespole domowej opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: medycyna paliatywna 2022-04-30 11.04.2017 wpis na listę
żółty
23.
Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" NZOZ,
Oddział I Hospicjum , Oddział II Hospicjum
15-013 Białystok
ul. Jana Sobieskiego 1
Podlaskie 4 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnym oddziale opieki paliatywnej 2022-04-30 09-10-2015 zmiana adresu
biały
24.
Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum",
Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
15-013 Białystok
ul. Jana III Sobieskiego 1
Podlaskie 2 Staż kierunkowy w zakresie medycyny paliatywnej w ramach specjalizacji: choroby wewnętrzne; Staż w hospicjum w ramach specjalizacji: medycyna rodzinna; 2025-06-22 23.06.2020 wpis na listę;
żółty
25.
VITAMED Sp. z o.o.,
NZOZ Vitamed im. Edyty Jakubów, Poradnia Medycyny Paliatywnej
(15-250 Białystok, ul. Mickiewicza 44a/5)
15-215 Białystok
ul. Konopnickiej 3a/5
Podlaskie 4 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy z zakresu poradni opieki paliatywnej 2022-04-30
czerwony
26.
Hospicjum im. Ks. E.Dutkiewicza SAC,
Oddział Stacjonarny Opieki Hospicyjnej z pododdziałem dziecięcym
80-208 Gdańsk
ul. Kopernika 6
Pomorskie 6 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30
czerwony
27.
Hospicjum im. Ks. E.Dutkiewicza SAC,
Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej
80-208 Gdańsk
ul. Kopernika 6
Pomorskie 6 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w domowej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
28.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na rzecz Hospicjum Gdańskiego im. Matki Teresy z Kalkuty,
Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe - Zespół Domowej Opieki Palitywnej
80-277 Gdańsk
ul. Fieldorfa 23
Pomorskie 9 Staż kierunkowy w poradni opieki paliatywnej i zespole domowej opieki palitywnej dla lekarzy specjalizujących się w medycynie palitywnej 2022-04-30
żółty
29.
NZOZ Caritas Archidiecezji Gdańskiej Zakład Opieki Zdrowotnej,
Hospicjum Stacjonarne św. Józefa
81-805 Sopot
ul. Al. Niepodległości 778
Pomorskie 4 Staż kierunkowy w zakresie stacjonarnej opieki paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w medycynie palitywnej 2022-04-30
żółty
30.
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
Oddział Medycyny Paliatywnej
(43-300 Bielsko-Biała, ul. E. Plater 17)
43-300 Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 18
Śląskie 3 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż w oddziale opieki paliatywnej 2022-04-30
biały
31.
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
Poradnia Medycyny Paliatywnej
(43-300 Bielsko-Biała, ul. E. Plater 17)
43-300 Bielsko-Biała
ul. Wyzwolenia 18
Śląskie 2 staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej w ramach specjalizacji: medycyna paliatywna; 2022-06-29 30.06.2017 wpis na listę;
żółty
32.
NZOZ "Hospicjum Chorzowskie",
Oddział Opieki Paliatywnej
41-506 Chorzów
ul. Szpitalna 24
Śląskie 3 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
33.
NZOZ "Hospicjum Chorzowskie",
Poradnia Medycyny Paliatywnej
41-506 Chorzów
ul. Szpitalna 24
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w amulatoryjnej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
34.
NZOZ "Hospicjum Chorzowskie",
Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
41-506 Chorzów
ul. Szpitalna 24
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w domowej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
35.
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,
Oddział Opieki Paliatywnej
(42-500 Będzin, ul. Stanisława Małachowskiego 12)
41-250 Czeladź
ul. Szpitalna 40
Śląskie 3 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30 09.01.2018 zmiana adresu głównego; 18-10-2016 zmiana lokalizacji komórki
biały
36.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny,
Oddział Opieki Paliatywnej
(42-200 Częstochowa, ul. PCK 7)
42-200 Częstochowa
ul. Bialska 104/118
Śląskie 3 Staż kierunkowy w oddziale opieki paliatywnej dla lekarzy specjalizujacych się w medycynie paliatywmej 2022-04-30
żółty
37.
Zespół Opieki Paliatywnej "Palium",
Oddział Opieki Paliatywnej
42-202 Częstochowa
ul. Krakowska 45a
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż w oddziale opieki paliatywnej 2022-04-30
żółty
38.
Zespół Opieki Paliatywnej "Palium",
Poradnia Opieki Paliatywnej, Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
42-202 Częstochowa
ul. Krakowska 45a
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w poradni opieki paliatywnej i w zespole domowej opieki paliatywnej. 2022-04-30
żółty
39.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach,
Hospicjum Miłosierdzia Bożego, Oddział Domowej Opieki Hospicyjnej
44-100 Gliwice
ul. Daszyńskiego 29
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w domowej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
40.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach,
Hospicjum Miłosierdzia Bożego, Oddział Opieki Hospicyjnej
44-100 Gliwice
ul. Daszyńskiego 29
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
41.
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach,
Hospicjum Miłosierdzia Bożego, Poradnia Opieki Paliatywnej
44-100 Gliwice
ul. Daszyńskiego 29
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w poradni opieki paliatywnej. 2022-04-30
żółty
42.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Poradnia Leczenia Bólu
(40-752 Katowice, ul. Medyków 14)
40-514 Katowice
ul. Ceglana 35
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy z poradnictwa leczenia bólu 2022-04-30 30-03-2016 reorganizacja, zmiana nazwy jednostki i adresu głównego
żółty
43.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
Poradnia Leczenia Bólu
(40-752 Katowice, ul. Medyków 14)
40-514 Katowice
ul. Ceglana 35
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w poradnictwie opieki paliatywnej. 2022-04-30 30-03-2016 reorganizacja, zmiana nazwy jednostki i adresu głównego
żółty
44.
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza AP,
Poradnia Opieki Paliatywnej
41-218 Sosnowiec
ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 131
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej 2022-04-30
żółty
45.
Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza AP,
Zespół Domowej Opieki Paliatywnej
41-218 Sosnowiec
ul. Mjr Henryka Hubala-Dobrzańskiego 131
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w domowej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
46.
Krystyna Boczar,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
43-100 Tychy
ul. Gen. Andersa 6a
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy z poradnictwa leczenia bólu 2022-04-30
żółty
47.
SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej,
Oddział Opieki Paliatywnej
43-365 Wilkowice
ul. Żywiecka 19
Śląskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy w stacjonarnej opiece paliatywnej. 2022-04-30
żółty
48.
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
Dział Medycyny Paliatywnej
25-734 Kielce
ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3
Świętokrzyskie 4 W ramach specjalizacji z: inne specjalności 2022-04-30
żółty
49.
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Hospicjum Stacjonarne, Oddział Dziennego Pobytu Hospicjum Palium, Oddział Medycyny Paliatywnej z Pododdziałem Onkologii oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Poradnia Obrzęku Limfatycznego, Hospicjum Domowe
(61-245 Poznań, ul. Os. Rusa 25a)
61-848 Poznań
ul. Długa 1/2
Wielkopolskie 2 W ramach specjalizacji z: inne specjalności 2022-04-30
biały
50.
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych,
Hospicjum Domowe dla Dzieci
70-111 Szczecin
ul. Powstańców Wielkopolskich 66
Zachodniopomorskie 4 Staż kierunkowy w poradni medycyny paliatywnej i zespole domowej opieki paliatywnej w ramach specjalizacji: medycyna paliatywna; 2024-07-11 12.07.2019 wpis na listę;
żółty
51.
Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie,
Hospicjum Stacjonarne
71-740 Szczecin
ul. Pokoju 77
Zachodniopomorskie 1 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż w oddziale stacjonarnym opieki paliatywnej lub hospicyjnej 2022-04-30 16.10.2017 zmniejszenie liczby miejsc z 4 do 1;
żółty
52.
Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie,
Hospicjum Stacjonarne, Hospicjum Domowe dla Dorosłych, Hospicjum Domowe dla Dzieci, Poradnia Opieki Paliatywnej, Poradnia dla Osób Osieroconych, Ośrodek Dziennego Pobytu
71-740 Szczecin
ul. Pokoju 77
Zachodniopomorskie 2 W ramach specjalizacji z: medycyna rodzinna. Staż fakultatywny z medycyny paliatywnej 2022-04-30 16.10.2017 zmniejszenie liczby miejsc z 2 do 1;
żółty
53.
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii,
Ośrodek Rehabilitacji Psychospołecznej i Medycznej Osób Niepełnosprawnych (Hospicjum Domowe, Poradnia Leczenia Bólu, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Poradnia Rehabilitacyjna, Gabinet Fizjoterapii)
71-730 Szczecin
ul. Strzałowska 22
Zachodniopomorskie 6 W ramach specjalizacji z: medycyna paliatywna. Staż kierunkowy z opieki ambulatoryjnej i domowej 2022-04-30
150