Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Ochrona zdrowia, Specjalizacja: Psychoterapia uzależnień, Województwo: Małopolskie

Liczba znalezionych jednostek: 2

Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Akredytacja do dnia Uwagi
biały
1.
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ 30-552 KRAKÓW
ul. WIELICKA 73
Małopolskie 30 2028-09-03
biały
2.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
(31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 21 lokal a)
31-501 Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 36
Małopolskie 40 2029-03-27
70