Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Ochrona zdrowia, Specjalizacja: Psychoterapia uzależnień, Województwo: Małopolskie

Liczba znalezionych jednostek: 1

Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Akredytacja do dnia Uwagi
biały
1.
KRAKOWSKIE STOWARZYSZENIE TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ 30-552 KRAKÓW
ul. WIELICKA 73
Małopolskie 30 2028-09-03
30