Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Ochrona zdrowia, Specjalizacja: Psychoterapia uzależnień, Województwo: Łódzkie

Liczba znalezionych jednostek: 1

Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Akredytacja do dnia Uwagi
biały
1.
Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis 90-508 Łódź
ul. Gdańska 90 lokal 1-3
Łódzkie 48 2028-12-28
48