Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Ochrona zdrowia, Specjalizacja: Psychoterapia dzieci i młodzieży, Województwo: Mazowieckie

Liczba znalezionych jednostek: 2

Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Akredytacja do dnia Uwagi
biały
1.
Centrum CBT EDU 02-724 Warszawa
ul. Wołodyjowskiego 74a
Mazowieckie 24 2024-10-13 Dla osób realizujących Wariant B - podejście poznawczo - behawioralne
biały
2.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Instytut Psychologii
(01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3 lokal 14)
01-815 Warszawa
ul. Dewajtis 5
Mazowieckie 36 2025-03-29 Dla osób realizujących Wariant - B - podejście poznawczo - behawioralne - 18 miejsc. Dla osób realizujących Wariant C - podejście systemowe - 18 miejsc.
60