Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Lekarze i lekarze dentyści, Specjalizacja: Medycyna rodzinna, Województwo: Pomorskie

Liczba znalezionych jednostek: 79

Legenda

*** Uprzejmie informujemy, na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232) uchwalone zostały poprawki do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty znoszące obowiązek przedłużenia akredytacji jednostkom, których akredytacja wygasa w dacie od kwietnia 2022 r.
W myśl uchwalonych przepisów, do jednostek organizacyjnych wpisanych na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego według programów specjalizacji obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 19f ust. 7 i 7a ustawy zmienianej w art. 1, a jednostki te uzyskują akredytację bezterminowo w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie tych programów specjalizacji.
Kolorem czerwonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie spełniają warunków do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym (prowadzą specjalizacje wyłącznie w systemie dotychczasowym)
Kolorem żółtym oznaczono jednostki organizacyjne, które prowadzą specjalizacje wg starego i nowego programu specjalizacji.
Kolorem białym oznaczono jednostki organizacyjne, które prowadzą specjalizacje w systemie modułowym oraz w systemie dotychczasowym.
Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Akredytacja do dnia Uwagi
żółty
1.
"ALTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
89-620 Chojnice
ul. Drzymały 33
Pomorskie 3 2029-06-12 13.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 3; 12.05.2021 wpis na listę;
żółty
2.
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach,
Poradnia lekarza POZ
89-600 Chojnice
ul. Leśna 10
Pomorskie 5 2029-06-12 13.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 5; 28.02.2022 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 4; 25.10.2018 zmiana nazwy komórki;
żółty
3.
Therapeutica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia lekarza POZ
(89-600 Chojnice, ul. Bytowska 70)
89-600 Chojnice
ul. Wiśniowa 1A
Pomorskie 3 2028-06-20 21.06.2023 wpis na listę;
biały
4.
Maria Nowak - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Poradnia Lekarza POZ
77-116 Czarna Dąbrówka
ul. Lęborska 9
Pomorskie 1 *** 24.09.2018 wpis na listę;
biały
5.
"MEDICUS" Sp. z o. o.,
Poradnia Lekarza POZ
89-650 Czersk
ul. Batorego 4B
Pomorskie 2 *** 03.03.2017 wpis na listę
biały
6.
"Solidus" - Spółka Partnerska Lekarska A. Buraszewska, M. Sokalska, H. Szmeichel-Procyk, A. Wysłouch,
Poradnia (gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej
82-440 Dzierzgoń
ul. Limanowskiego 23
Pomorskie 2 ***
żółty
7.
"Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ETER-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ul. Żabi Kruk 10; 80-822 Gdańsk Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnejul. Kazimierza Górskiego 1; 80-336 Gdańsk Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ul. Kolonijna 2; 80-680 Gdańsk
80-822 Gdańsk
ul. Żabi Kruk 10
Pomorskie 10 2029-06-05 06.06.2024 zmiana komórek; 02.09.2019 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 10; 14.05.2019 zmiana nazwy jednostki i komórki;
żółty
8.
"PRZYCHODNIA WASSOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
80-225 Gdańsk
ul. Józefa Wassowskiego 2
Pomorskie 6 2029-01-02 03.01.2024 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 04.02.2020 zmiana nazwy jednostki; 12.01.2018 zmniejszenie liczby miejsc z 9 do 3;
biały
9.
7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku,
Przychodnia Specjalistyczna
80-305 Gdańsk
ul. Polanki 117
Pomorskie 6 *** Miejsca przyznaje w pierwszej kolejności Minister Obrony Narodowej
żółty
10.
CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
80-952 Gdańsk
ul. Dębinki 7
Pomorskie 4 2029-05-14 15.07.2021 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 4; 06-10-2016 zmniejszenie liczby miejsc z 6 do 2;
żółty
11.
CENTRUM MEDYCZNE "ZASPA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
80-462 Gdańsk
ul. Zbigniewa Burzyńskiego 1
Pomorskie 6 2028-12-20 21.12.2023 zwiększenie liczby miejsc z 5 do 6; 11.10.2021 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 5;
żółty
12.
HIPOKRATES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Hipokrates", Poradnia (gabinet) lekarza POZ
80-292 Gdańsk
ul. Góralska 3
Pomorskie 2 2029-02-27 28.02.2024 zmniejszenie liczby miejsc z 4 do 2; 05.08.2020 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 4; 19.12.2019 zmiana nazwy jednostki;
biały
13.
Nadmorskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.,
Poradnia Lekarza POZ
80-457 Gdańsk
ul. Majewskich 26
Pomorskie 4 ***
żółty
14.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - PRZYCHODNIA MICKIEWICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
PRZYCHODNIA MICKIEWICZA, Poradnia (gabinet) lekarza POZ
80-405 Gdańsk
ul. Adama Mickiewicza 28/30
Pomorskie 2 2029-06-12 13.06.2024 wpis na listę;
biały
15.
NZOZ Przychodnia Morena Sp. z o.o. 80-286 Gdańsk
ul. Jaśkowa Dolina 105
Pomorskie 5 ***
biały
16.
Przychodnia "NA WZGÓRZU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia POZ
80-180 Gdańsk
ul. Jaworzniaków 37
Pomorskie 9 *** 21.09.2022 zwiększenie liczby miejsc z 6 do 9; 06.02.2019 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 13-12-2016 wpis na listę
biały
17.
PRZYCHODNIA AKSAMITNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
80-858 Gdańsk
ul. Aksamitna 1
Pomorskie 6 *** 01.02.2021 zmiana nazwy jednostki;
biały
18.
PRZYCHODNIA BALTIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
Poradnia lekarza POZ
80-041 Gdańsk
ul. Krzemowa 16
Pomorskie 4 *** 02.11.2022 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 4; 26.11.2021 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3;
biały
19.
Przychodnia Lekarska Nowy Chełm Sp. z o.o.,
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Lekarska Nowy Chełm
80-807 Gdańsk
ul. Tytusa Chałubińskiego 23
Pomorskie 1 *** 20-12-2016 zmniejszenie liczby miejsc z 4 do 1
biały
20.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku,
Ośrodek Kształcenia Lekarza Rodzinnego
80-104 Gdańsk
ul. Kartuska 4/6
Pomorskie 9 *** Miejsca przyznaje w pierwszej kolejności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
żółty
21.
Starmed Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Poradania Lekarza POZ
(80-288 Gdańsk, ul. Piecewska 25 lokal 6)
80-858 Gdańsk
ul. Aksamitna 1
Pomorskie 3 2029-06-13 14.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 3; 06.11.2019 wpis na listę;
biały
22.
WJS Spółka z o.o.,
NZOZ Wanda Kabata - Medycyna Rodzinna
80-425 Gdańsk
ul. Adama Mickiewicza 20 A (lok.2)
Pomorskie 3 ***
biały
23.
"PRZYCHODNIA LEKARSKA WITOMINO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
81-651 Gdynia
ul. Konwaliowa 2
Pomorskie 2 *** 13.04.2022 wpis na listę;
biały
24.
"Przychodnia u Źródła Marii" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia lekarza POZ
81-596 Gdynia
ul. Zapolskiej 1A
Pomorskie 2 ***
biały
25.
Centrum Opieki Medycznej EXTRA-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
81-452 Gdynia
ul. Batalionów Chłopskich 7
Pomorskie 6 *** 03.11.2021 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6
żółty
26.
M. Hofman, E. Kupc s.c.,
Gabinet Lekarza POZ
(77-230 Kępice, Plac Wolności 23A)
81-331 Gdynia
ul. Kapitańska 2 lokal 5
Pomorskie 3 2029-04-24 04.03.2022 zmiana adresu jednostki; 11.12.2019 wpis na listę;
biały
27.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(81-179 Gdynia, ul. Białowieska 1)
81-394 Gdynia
ul. Żwirki i Wigury 14
Pomorskie 2 *** 14.12.2022 wpis na listę;
żółty
28.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(84-240 Reda, ul. Osadnicza 5)
81-394 Gdynia
ul. Żwirki i Wigury 14
Pomorskie 2 2029-02-28 29.02.2024 wpis na listę;
biały
29.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA "DZIAŁKI LEŚNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
81-317 Gdynia
ul. Warszawska 34/36
Pomorskie 2 *** 19.04.2023 zmniejszenie liczby miejsc z 3 do 2;
żółty
30.
PRZYCHODNIA LEKARSKA OBŁUŻE II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
81-157 Gdynia
ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2
Pomorskie 4 2029-01-02 03.01.2024 wpis na listę;
biały
31.
Przychodnia Orłowo,
Poradnia Lekarza POZ
81-553 Gdynia
ul. Wrocławska 54
Pomorskie 2 ***
żółty
32.
Vita-Med Centrum Opieki Medycznej sp z o.o.,
Poradnia lekarza poz
81-049 Gdynia
ul. Wejherowska 59
Pomorskie 5 2028-11-29 30.11.2023 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 5; 01.10.2021 wpis na listę;
biały
33.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia lekarza POZ
83-300 Kartuzy
ul. Dworcowa 2
Pomorskie 3 *** 06.02.2019 wpis na listę;
biały
34.
Centrum Medyczne Świętego Łukasz Sp. z o.o. Sp. k. 83-307 Kiełpino
ul. Długa 36 C
Pomorskie 6 *** 04.07.2017 zmiana nazwy i formy prawnej jednostki; Wpis na listę do czasu zaopiniowania nowego wniosku przez Zespół Ekspertów
biały
35.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Teresa Wysocka,
Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
83-050 Kolbudy
Plac Kaszubski 7
Pomorskie 1 *** 13.04.2022 wpis na listę;
żółty
36.
LEKARZ POMORZE IGOR GUSARSKI,
Poradnia(gabinet)lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(77-133 TUCHOMIE, ul. JANA III SOBIESKIEGO 22)
83-400 KOŚCIERZYNA
ul. LUBOMIRA SZOPIŃSKIEGO 1A lokal 5
Pomorskie 2 2029-06-12 02.11.2022 wpis na listę;
żółty
37.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia lekarza POZ
83-400 Kościerzyna
ul. Skłodowskiej-Curie 7
Pomorskie 6 2029-06-12 22.06.2021 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 6; 14.12.2020 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 4; 03.11.2020 korekta nazwy komórki; 11.12.2019 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 3; 24.09.2018 wpis na listę;
żółty
38.
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
GABINET LEKARZA POZ
83-400 Kościerzyna
ul. Alojzego Piechowskiego 55
Pomorskie 3 2029-06-12 28.01.2020 zmiana nazwy jednostki, adresu głównego i komórki;
żółty
39.
Wojciech Targowski,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krokowej, Poradnia lekarza POZ
84-110 Krokowa
ul. Żarnowiecka 6
Pomorskie 2 2028-12-20 21.12.2023 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 2; 06.07.2018 wpis na listę;
żółty
40.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
82-500 Kwidzyn
ul. Kołłątaja 3
Pomorskie 2 2029-05-19 26.11.2021 wis na listę;
biały
41.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS",
Poradnia/Gabinet Lekarza POZ
84-200 Lębork
ul. Zwycięstwa 4
Pomorskie 3 ***
biały
42.
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Poradnia lekarza POZ
84-300 Lębork
ul. Juliana Węgrzynowicza 13
Pomorskie 2 *** 03.01.2022 wpis na listę;
biały
43.
Bartosz Kotas Niepubliczny Ośrodek Zdrowia,
Niepubliczny Ośrodek Zdrowia, Poradnia lekarza POZ
(83-420 Lubieszyn, ul. Lubieszyn 26)
83-420 Lubieszyn
ul. Lubieszyn 26
Pomorskie 1 *** 05.02.2018 wpis na listę;
żółty
44.
OŚRODEK MEDYCZNY "MEDERI" E. I M.WINIARSCY, B. I K.LUTOMIRSCY SPÓŁKA JAWNA,
Ośrodek Medyczny "MEDERI", Poradnia lekarza POZ
82-200 Malbork
ul. Tadeusza Kotarbińskiego 10
Pomorskie 2 2029-06-12 12.05.2021 wpis na listę;
żółty
45.
POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
(82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Dworcowa 12)
82-200 Malbork
ul. 500-lecia 23
Pomorskie 3 2029-05-16 03.11.2022 wpis na listę;
żółty
46.
Dorota Przybylska-Jezierska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROVITA,
Gabinet lekarza rodzinnego
84-351 Nowa Wieś Lęborska
ul. Grunwaldzka 24A
Pomorskie 1 2029-05-14 15.05.2024 wpis na listę;
żółty
47.
Anna Kołakowska,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus", Poradnia lekarza POZ
82-550 Prabuty
ul. Łąkowa 33
Pomorskie 2 2029-04-24 25.04.2024 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 2; 20.11.2020 wpis na listę;
biały
48.
"CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
(83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 11)
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. SPACEROWA 9
Pomorskie 3 *** 10.10.2022 wpis na listę;
biały
49.
NIEPUB. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA RODZINNA I SPECJALISTYCZNA "FAMILIA" HENRYK BARTOSZEK,
Poradnia lekarza POZ
(83-000 Pruszcz Gdański, ul. Henryka Sienkiewicza 9)
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Obrońców Poczty Polskiej 21 lokal DEF
Pomorskie 1 *** 3.11.2021 wpis na listę
biały
50.
NIEPUB. ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA RODZINNA I SPECJALISTYCZNA "FAMILIA" HENRYK BARTOSZEK,
Poradnia Lekarza POZ
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Obrońców Poczty Polskiej 21 lokal DEF
Pomorskie 1 *** 06.11.2019 wpis na listę;
biały
51.
Puckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Sp.k.,
Poradnia (Gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Pucku
(84-100 Puck, ul. Wojska Polskiego 22)
84-100 Puck
ul. Wojska Polskiego 22
Pomorskie 10 *** 15.07.2021 zwiększenie liczby miejsc z 6 do 10; 24.05.2019 zmiana adresu jednostki;
żółty
52.
"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W REDZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
84-240 Reda
ul. Łąkowa 1
Pomorskie 4 2029-03-03
biały
53.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ars Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia lekarza POZ
84-230 Rumia
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 48A
Pomorskie 3 *** 21.12.2023 zmiana formy prawnej; 07.10.2020 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 18.06.2019 wpis na listę;
biały
54.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 Katarzyna Szalewska,
Poradnia Lekarza POZ
(84-230 Rumia, ul. Derdowskiego 24)
84-230 Rumia
ul. Derdowskiego 23
Pomorskie 3 *** 10.04.2019 zmiana jednostki;
żółty
55.
PANACEUM Sp. z o.o.,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej
84-230 Rumia
ul. Katowicka 16
Pomorskie 6 2029-06-05 18.06.2019 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 6; 06.02.2019 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 4;
żółty
56.
T&M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Puchatek" Przychodnia Specjalistyczna w Człuchowie Poradnia lekarza rodzinnego
(77-300 Człuchów, ul. Sobieskiego 5)
77-300 Rychnowy
ul. Kalinowa 1
Pomorskie 2 2028-06-20 21.06.2023 wpis na listę;
biały
57.
Kaszubskie Centrum Medyczne w Sierakowicach,
Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
83-340 Sierakowice
ul. Lęborska 34
Pomorskie 3 ***
biały
58.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
83-250 Skarszewy
ul. Dworcowa 11
Pomorskie 2 *** 13.04.2022 wpis na listę;
żółty
59.
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku,
Poradnia lekarza POZ
(76-200 Słupsk, ul. Władysława Łokietka 6)
76-200 Słupsk
ul. Juliana Tuwima 37
Pomorskie 6 2028-05-15 16.05.2023 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 22.06.2021 wpis na listę;
biały
60.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. 76-200 Słupsk
ul. Hubalczyków 1
Pomorskie 8 *** 12.01.2018 zmniejszenie liczby miejsc z 17 do 8; 11-04-2017 zmiana adresu jednostki; Wpis na listę do czasu zaopiniowania nowego wniosku przez Zespół Ekspertów
biały
61.
"A.B.C. FAMILY MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "A.B.C. FAMILY MED"/Poradnia lekarza POZ
(81-813 Sopot, ul. Małopolska 11 lokal 1)
81-813 Sopot
ul. Małopolska 42A
Pomorskie 2 *** 02.09.2019 wpis na listę;
biały
62.
Centrum Medyczne "SOPMED" Sp. z o.o.,
Centrum Medyczne "SOPMED" Przychodnia
81-756 Sopot
ul. Bolesława Chrobrego 6/8
Pomorskie 3 ***
biały
63.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska",
Poradnia ogólna, Poradnia dla dzieci, Poradnie Specjalistyczne, Domowa Opieka Paliatywno-Hospicyjna
83-200 Starogard Gdański
ul. gen. Józefa Hallera 21
Pomorskie 6 ***
biały
64.
GRAŻYNA PIETRZAK, "ŻYCIE" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ,
Poradnia lekarza POZ
82-400 Sztum
ul. Nowowiejskiego 21
Pomorskie 2 *** 09.07.2019 wpis na listę;
biały
65.
Centrum Medyczne POLIMED Sp. z o.o,
Podstawowa Opieka Zdrowotna
83-110 Tczew
ul. Niepodległości 3
Pomorskie 5 ***
biały
66.
MEDICAL MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
83-110 Tczew
ul. Wojska Polskiego 5a
Pomorskie 2 *** 19.11.2020 wpis na listę;
biały
67.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
83-110 Tczew
ul. Wojska Polskiego 5
Pomorskie 6 *** 28.05.2024 zmiana nazwy jednostki;
biały
68.
Przychodnia Rogowscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
Przychodnia Rogowscy, Poradnia Lekarza POZ 83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 55 Poradnia Lekarza POZ 83-110 Tczew, ul. Jasia i Małgosi 8/4
83-110 Tczew
ul. 30 Stycznia 55
Pomorskie 3 ***
żółty
69.
LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Centrum Medyczne LUX MED ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk)
(80-286 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 132)
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21C
Pomorskie 3 2028-06-20 21.06.2023 wpis na listę;
żółty
70.
Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej (Centrum Medyczne LUX MED ul. Wita Stwosza 1, 83-000 Pruszcz Gdański, filia Centrum Medyczne LUX MED ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk)
(83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 1)
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21C
Pomorskie 2 2028-06-22 23.06.2023 wpis na listę;
żółty
71.
Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia lekarza POZ (Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna ul. Pomorska 96, 80-333 Gdańsk)
(80-333 Gdańsk, ul. Pomorska 96)
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21C
Pomorskie 4 2028-06-22 23.06.2023 wpis na listę;
biały
72.
Medicover Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Centrum Medicover Gdańsk Grunwaldzka, poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(80-309 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 472a)
00-807 Warszawa
ul. Aleje Jerozolimskie 96
Pomorskie 3 *** 17.10.2019 wpis na listę;
żółty
73.
"MEDYCYNA RODZINNA" HANNA CYWIŃSKA, MIROSŁAW RUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA,
Poradnia Lekarza POZ
84-200 Wejherowo
ul. Pucka 11
Pomorskie 4 2029-01-02 17.04.2023 zmiana nazwy jednostki nadrzednej;
żółty
74.
Krystyna Góralczyk,
Poradnia lekarza POZ
(84-200 Wejherowo, ul. Polna 3 lokal 42)
84-200 Wejherowo
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 20
Pomorskie 3 2029-04-23 09.03.2021 wpis na listę;
żółty
75.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "BUKOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
84-200 Wejherowo
ul. Bukowa 2 A
Pomorskie 4 2029-02-26
żółty
76.
Sim-Med Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.,
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
84-200 Wejherowo
ul. Rzeźnicka 9
Pomorskie 3 2029-05-14 15.05.2024 wpis na listę;
czerwony
77.
Szpital Specjallistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo
ul. dr. Alojzego Jagalskiego 10
Pomorskie 18 ***
żółty
78.
"REMEDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA W RATUSZU" Poradnia (gabinet) lekarza poz
84-120 Władysławowo
ul. gen. Józefa Hallera 19
Pomorskie 3 2029-06-13 14.06.2024 wpis na listę;
żółty
79.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
(83-200 STAROGARD GDAŃSKI, ul. JURANDA ZE SPYCHOWA )
83-210 ZBLEWO
ul. KOŚCIERSKA 37C
Pomorskie 2 2029-06-13
295