Parametry filtra wyszukanych jednostek: Grupa zawodowa: Lekarze i lekarze dentyści, Specjalizacja: Medycyna rodzinna, Województwo: Małopolskie

Liczba znalezionych jednostek: 129

Legenda

*** Uprzejmie informujemy, na podstawie Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.2232) uchwalone zostały poprawki do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty znoszące obowiązek przedłużenia akredytacji jednostkom, których akredytacja wygasa w dacie od kwietnia 2022 r.
W myśl uchwalonych przepisów, do jednostek organizacyjnych wpisanych na listę jednostek akredytowanych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego według programów specjalizacji obowiązujących na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów art. 19f ust. 7 i 7a ustawy zmienianej w art. 1, a jednostki te uzyskują akredytację bezterminowo w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie tych programów specjalizacji.
Kolorem czerwonym oznaczono jednostki organizacyjne, które nie spełniają warunków do prowadzenia specjalizacji w systemie modułowym (prowadzą specjalizacje wyłącznie w systemie dotychczasowym)
Kolorem żółtym oznaczono jednostki organizacyjne, które prowadzą specjalizacje wg starego i nowego programu specjalizacji.
Kolorem białym oznaczono jednostki organizacyjne, które prowadzą specjalizacje w systemie modułowym oraz w systemie dotychczasowym.
Lp. Jednostka organizująca / specjalizująca Adres Województwo Liczba miejsc Akredytacja do dnia Uwagi
żółty
1.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VENA-ANDRYCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VENA-ANDRYCHÓW, Gabinet Lekarza POZ , 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 17a Gabinet Lekarza POZ , 34-120 Inwałd, ul. Miła 9
34-120 ANDRYCHÓW
ul. STAROWIEJSKA 17A
Małopolskie 7 2029-07-21 22.07.2024 zwiększenie liczby miejsc z 5 do 7; 04.08.2020 wpis na listę;
żółty
2.
PULS Adam i Beata Rauk spółka jawna,
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Andrychowie
34-120 Andrychów
ul. Krakowska 140a
Małopolskie 1 2029-07-21 02.09.2019 wpis na listę;
żółty
3.
PULS Adam i Beata Rauk spółka jawna,
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Roczynach
(34-120 Roczyny, ul. Bielska 87)
34-120 Andrychów
ul. Krakowska 140a
Małopolskie 1 2029-07-14 11.10.2019 wpis na listę;
żółty
4.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gabinet lekarza POZ
33-342 Barcice
ul. Barcice 422
Małopolskie 3 2029-07-16
żółty
5.
Przychodnie ESKULAP Moździerz lekarze spółka partnerska,
Poradnia Lekarza POZ
38-340 Biecz
ul. Tysiąclecia 3
Małopolskie 4 2029-01-02 03.01.2024 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 4; 01.10.2021 zmiana formy prawnej;
żółty
6.
MEDIKARTE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
32-700 Bochnia
ul. Proszowska 1
Małopolskie 3 2029-07-11 16.12.2022 wpis na listę;
żółty
7.
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni,
Gminny Ośrodek w Łapczycy, gabinet lekarza POZ
(32-744 Łapczyca, ul. Łapczyca 496)
32-700 Bochnia
ul. Kazimierza Wielkiego 26
Małopolskie 3 2029-02-14 15.02.2024 wpis na listę;
żółty
8.
Jarosław Zachara,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej REMED Jarosław Zachara, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
32-825 Borzęcin
ul. Borzęcin 87B
Małopolskie 3 2028-10-30 30-09-2016 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3
żółty
9.
CM PLUS MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
32-800 Brzesko
ul. św. Brata Alberta 6
Małopolskie 3 2029-06-13 14.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 29.11.2021 wpis na listę;
biały
10.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
Poradnia lekarza rodzinnego
(32-852 Wola Dębińska, 172)
32-800 Brzesko
ul. Kościuszki 68
Małopolskie 1 *** 09.03.2020 wpis na listę;
biały
11.
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
Poradnia lekarza rodzinnego
(32-851 Jadowniki, ul. Środkowa 2)
32-800 BRZESKO
ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 68
Małopolskie 1 *** 07.01.2019 wpis na listę;
biały
12.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" Sp. z o.o.,
VITA - Ambulatoryjne Centrum Medyczne, Poradnia Lekarza POZ
32-620 Brzeszcze
ul. Piłsudskiego 6
Małopolskie 2 *** 20.06.2017 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 2; 30-09-2016 wpis na listę, nowa jednostka
biały
13.
Przychodnia Lekarska Anna Galica i Wspólnicy - spółka jawna,
Poradnia lekarza rodzinnego, ul. Kościuszki 11, 34-530 Bukowina Tatrzańska Poradnia lekarza POZ, ul. Długa 145, 34-530 Bukowina Tatrzańska
34-530 Bukowina Tatrzańska
ul. Kościuszki 45a
Małopolskie 2 *** 06.07.2018 wpis na listę;
żółty
14.
"Medbuk" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Przychodnia Medbuk
32-332 Bukowno
ul. Zwycięstwa 9
Małopolskie 3 2029-07-21 22.07.2024 wpis na listę;
biały
15.
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku,
Poradnia Lekarza POZ
32-660 Chełmek
ul. Staicha 1
Małopolskie 3 ***
żółty
16.
PLUSZYŃSKA JOLANTA,
Gabinet Lekarza Rodzinnego
(32-551 Jankowice, ul. Jana Pawła II 16)
32-500 Chrzanów
ul. Wileńska 3
Małopolskie 3 2028-10-04 05.10.2023 wpis na listę;
biały
17.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie,
Poradnia Ogólna
32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16
Małopolskie 1 *** 18.02.2022 wpis na listę;
żółty
18.
BULEK-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
(34-472 Piekielnik, ul. Piekielnik 129c)
34-470 Czarny Dunajec
ul. Ignacego Mościckiego 5
Małopolskie 2 2029-06-05 06.06.2024 – 2 miejsca w tym: 1 do NOWEGO programu; 27.05.2020 zmiana formy prawnej jednostki; 09.07.2019 wpis na listę;
żółty
19.
Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej,
Poradnia ogólna Lekarz Rodzinny
34-642 DOBRA
545
Małopolskie 3 2029-07-09 10.07.2024 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 07.10.2020 wpis na listę;
żółty
20.
OLAF DUBIEL,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Olaf Dubiel, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
32-420 Gdów
ul. Gdów 402
Małopolskie 3 2028-12-21 13.04.2021 korekta nazwy jednostki i komórki;
biały
21.
Centrum Medycyny Rodzinnej Gnojnik I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
32-864 Gnojnik
ul. Gnojnik 537
Małopolskie 3 *** 10.05.2019 wpis na listę;
biały
22.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOŁCZY,
Gabinet Lekarza POZ
32-075 Gołcza 80 C-D
Małopolskie 4 *** 04.03.2022 korekta nazwy jednostki i komórki; 13-12-2016 wpis na listę
żółty
23.
MEDICOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(38-303 Kobylanka, ul. Kobylanka 744)
38-300 Gorlice
ul. Cicha 7
Małopolskie 3 2029-05-20 27.09.2022 wpis na listę;
biały
24.
Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,
Gabinet lekarza POZ
38-300 Gorlice
ul. Węgierska 21
Małopolskie 3 *** 09.07.2019 wpis na listę;
żółty
25.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gminie Jabłonka,
Poradnia Lekarza POZ w Jabłonce
34-480 Jabłonka
ul. 3 Maja 7
Małopolskie 3 2029-05-14 15.05.2024 wpis na listę;
biały
26.
Przedsiębiorstwo Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita-Jaworzno III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia Lekarza POZ
(32-600 Oświęcim, ul. Chemików 5)
43-600 Jaworzno
ul. Gwarków 1
Małopolskie 3 *** 26.02.2020 zmiana jednostki;
żółty
27.
BONUS-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gabinet lekarza POZ
33-334 KAMIONKA WIELKA
465
Małopolskie 3 2029-04-24 21.06.2022 wpis na listę;
biały
28.
"NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
32-310 Klucze
ul. Zawierciańska 14
Małopolskie 3 *** 16.12.2022 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 18.02.2022 wpis na listę;
żółty
29.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłaju Sp. z o.o.,
Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
32-015 Kłaj
ul. Kłaj 820
Małopolskie 3 2029-06-17
żółty
30.
"JUDYM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia POZ
30-838 Kraków
ul. Heleny 2
Małopolskie 3 2029-05-05 02.03.2017 wpis na listę
żółty
31.
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
30-901 Kraków
ul. Wrocławska 1-3
Małopolskie 9 2029-02-28 29.02.2024 wpis na listę; Miejsca przyznaje w pierwszej kolejności Minister Obrony Narodowej
żółty
32.
Centrum Medyczne "MED-ALL" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
Poradnia POZ
31-619 Kraków
ul. Budziszyńska 1
Małopolskie 6 2029-05-16 07.10.2020 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6, zmiana formy prawnej; 01.03.2019 zmniejszenie liczbymiejsc z 6 do 3;
biały
33.
Centrum Medyczne 4M sp. z o.o.,
Poradnia Lekarza POZ
30-438 Kraków
ul. Borkowska 25B/U1
Małopolskie 6 *** 13-12-2016 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 6
żółty
34.
CENTRUM MEDYCZNE UJASTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarska "Centralna"
31-752 Kraków
ul. Ujastek 3
Małopolskie 6 2029-07-01 24.11.2020 zmiana nazwy jednostki; 20.11.2020 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 10.01.2020 wpis na listę;
żółty
35.
CM UNIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
30-131 Kraków
ul. Młodej Polski 7
Małopolskie 5 2029-07-08 09.07.2024 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 5; 24.11.2021 wpis na listę;
żółty
36.
CMPROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia POZ
31-930 Kraków
ul. os. Centrum C 8
Małopolskie 2 2029-05-20 15.09.2021 zmiana nazwy jednostki; 13.12.2019 zmiana formy prawnej jednostki; 03.03.2017 wpis na listę
żółty
37.
ERDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
PRZYCHODNIA ZDROWIA BIEŻANÓW, Gabinet Lekarski Ogólny
(30-898 Kraków, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 42A)
30-898 Kraków
ul. Michała i Stanisława Jaglarzów 27B
Małopolskie 3 2029-02-12 26.09.2022 wpis na listę;
żółty
38.
FUNDACJA POD SKRZYDŁAMI,
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FUNDACJA POD SKRZYDŁAMI, Poradnia Lekarza POZ
(30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 97)
30-698 Kraków
ul. Matematyków Krakowskich 122a
Małopolskie 6 2028-12-20 21.12.2023 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 06.02.2019 wpis na listę;
biały
39.
JADWIGA KOSIOREK-SROKA PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, Poradnia Lekarza POZ
30-499 Kraków
ul. Inicjatywy Lokalnej 5
Małopolskie 5 *** 11.03.2021 zmiana nazwy jednostki i komórki;
biały
40.
Karolina Werchowiecka-Pardygał i Tomasz Pardygał Spółka jawna,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(30-394 Kraków, ul. Skotnicka 230 lokal A)
30-698 Kraków
ul. Rymanowska 7
Małopolskie 3 *** 23.06.2022 wpis na listę;
biały
41.
MAK Sp. z o.o.,
MAK Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzinnego
30-252 Kraków
ul. Kamedulska 70
Małopolskie 3 ***
biały
42.
Małgorzata Kulis-Macheta Centrum Medyczno-Diagnostyczne,
PORADNIA LEKARZA POZ
30-015 Kraków
ul. Cieszyńska 16
Małopolskie 2 *** 26.08.2020 wpis na listę;
żółty
43.
Medycyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(32-700 Bochnia, ul. Krakowska 27)
30-729 Kraków
ul. Na Zakolu Wisły 12B lokal LU2
Małopolskie 3 2028-05-15 16.05.2023 wpis na listę;
żółty
44.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - "UGOREK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gabinet lekarza POZ - Gabinet dla dorosłych, Poradnia lekarza POZ - Gabinet dla dzieci
31-455 Kraków
ul. Ułanów 29a
Małopolskie 6 2029-06-12 13.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 6;
żółty
45.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Widok-Bronowice" Turczyk, Matusiak Spółka Komandytowa,
Poradnia ogólna
30-147 Kraków
ul. Na Błonie 1
Małopolskie 4 2029-01-02 03.01.2024 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 4; 26.11.2021 wpis na listę;
żółty
46.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Ogólna
31-826 Kraków
ul. os. Osiedle Złotej Jesieni 3
Małopolskie 2 2029-04-23 24.04.2024 wpis na listę;
biały
47.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzinnego Janusz Krzysztoń,
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
30-838 Kraków
ul. Heleny 2
Małopolskie 3 ***
biały
48.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krak-Medyk Sp. z o. o.,
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(32-040 Wrząsowice, ul. Brzegi 99)
31-455 Kraków
ul. Ułanów 29
Małopolskie 1 *** 02.03.2017 wpis na listę
żółty
49.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAKÓW-POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ ul. Szwedzka 27 30-315 Kraków Poradnia Lekarza POZ ul. Kutrzeby 4 30-515 Kraków Poradnia Lekarza POZ ul. Białoruska 15 30-638 Kraków Poradnia Lekarza POZ ul. Płaszowska 63 30-713 Kraków Poradnia Lekarza POZ os. Krakowiaków 43 31-964 Kraków Poradnia Lekarza POZ ul. Miłkowskiego 19 30-001 Kraków Poradnia Lekarza POZ ul. Zachodnia 27 30-350 Kraków
30-315 Kraków
ul. Szwedzka 27
Małopolskie 51 2029-05-19 20.05.2024 zwiększenie liczby miejsc z 15 do 51; 05.12.2019 zmniejszenie liczby miejsc z 16 do 15, zmiana komórek; 20.06.2017 zwiększenie liczby miejsc z 10 do 16, dopisanie poradni;
biały
50.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarze Rodzinni - Praktyka Grupowa S.C. 30-709 Kraków
ul. Stoczniowców 7
Małopolskie 9 ***
żółty
51.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA GRUPOWA LEKARZY RODZINNYCH "FAMILIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza rodzinnego
31-115 Kraków
ul. pl. gen. Władysława Sikorskiego 6A
Małopolskie 1 2029-07-21
biały
52.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA ZDROWIA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
31-236 Kraków
Aleja 29 Listopada 178A
Małopolskie 6 *** 13.04.2022 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 6;
biały
53.
NZOZ PRAKTIMED Sp. z o.o.,
Poradnia ogólna lekarza POZ
31-422 Kraków
ul. Strzelców 15
Małopolskie 8 *** 10.01.2020 wpis na listę;
biały
54.
Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych Sp. z o.o.,
NZOZ Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych, Poradnia Lekarza POZ
31-061 Kraków
ul. Bocheńska 4
Małopolskie 12 *** 24-03-2017 zmiana formy prawnej jednostki: Wpis na listę do czasu zaopiniowania nowego wniosku przez Zespół Ekspertów
biały
55.
Praktyka Lekarska "Azory" Sp. z o.o.,
Poradnia Lekarza POZ
31-308 Kraków
ul. Nałkowskiego 1
Małopolskie 3 ***
biały
56.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Anna Mostek-Snarska,
Poradnia Lekarza POZ
31-869 Kraków
ul. os. 2 Pułku Lotniczego 22
Małopolskie 1 ***
żółty
57.
PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH M.PALKA, R.SYPKA-NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA JAWNA,
Poradnia Lekarza POZ
30-664 Kraków
ul. Na Kozłówce 29
Małopolskie 4 2029-06-05 21.06.2023 zmiana formy prawnej; 29.10.2019 zmniejszenie liczby miejsc z 6 do 4;
żółty
58.
Przychodnia Lekarska Diamed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia ogólna
30-695 Kraków
ul. Alberta Schweitzera 7
Małopolskie 3 2028-12-20 21.09.2022 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 28.02.2022 wpis na listę;
żółty
59.
PRZYCHODNIA MEDYCYNA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarzy POZ
31-530 Kraków
ul. św. Łazarza 14
Małopolskie 5 2029-07-11 12.07.2024 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 5; 12.04.2022 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 4; 12.05.2021 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3;14.12.2020 wpis na listę;
żółty
60.
RAFAŁ KACORZYK,
NZOZ Gabinet Lekarza Rodzinnego Rafał Kacorzyk
(32-088 Brzozówka, ul. Krakowska 20)
30-092 Kraków
ul. Krakusów 1B lokal 2
Małopolskie 3 2029-06-13 14.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3;
czerwony
61.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Zakład Medycyny Rodzinnej Regionalny Ośrodek Kształcenia
(31-061 Kraków, ul. Bocheńska 4)
31-501 Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 36
Małopolskie 170 *** Uwaga: Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych - do czasu dokończenia specjalizacji w systemie dotychczasowym
biały
62.
Spółka Lekarska Na Kozłówce Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Spólka Lekarska Na Kozłówce", Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(30-664 Kraków, ul. Na Kozłówce 29)
30-664 Kraków
ul. Na Kozłówce 29
Małopolskie 2 *** 05.02.2018 wpis na listę;
żółty
63.
SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnia Lekarza POZ
31-826 Kraków
ul. Osiedle Złotej Jesieni 1
Małopolskie 9 2029-01-22 20.06.2017 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 9;
żółty
64.
ZDROWA HUTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
31-914 Kraków
ul. Wacława Sieroszewskiego 3
Małopolskie 12 2028-09-12 13.09.2023 zwiększenie liczby miejsc z 6 do 12; 15.07.2021 zwiekszenie liczby miejsc z 4 do 6; 26.08.2020 wpis na listę;
biały
65.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem,
Poradnia ogólna lekarza rodzinnego i pediatry
34-450 Krościenko nad Dunajcem
ul. Esperanto 2
Małopolskie 3 *** 06.11.2019 wpis na listę;
żółty
66.
Świadczenia Zdrowotne "Zdrowie" spółka jawna J. Kram-Moskała,
Gabinet lekarski POZ
33-380 Krynica-Zdrój
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 83
Małopolskie 3 2029-07-09 10.07.2024 wpis na listę;
biały
67.
PRAKTYKA GRUPOWA PEDIATRYCZNO-INTERNISTYCZNA - LEKARZE E. BAŁUK-SYREK &A.KRZYWOŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
32-435 KRZCZONÓW
733
Małopolskie 1 *** 11.03.2021 wpis na listę;
żółty
68.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Laskowej,
Poradnia Lekarza POZ
34-602 Laskowa
428
Małopolskie 3 2028-11-14 15.11.2023 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3;
biały
69.
"MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza POZ
32-590 Libiąż
ul. 9 Maja 2
Małopolskie 1 *** 10.10.2023 zmniejszenie liczby miejsc z 2 do 1; 28.12.2021 wpis na listę;
biały
70.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-PORADNIA LEKARSKA OGÓLNA-ROJEK,MARCZUK,JEDYNAK,MARCHEWKA,CINA SPÓŁKA JAWNA,
Gabinet Lekarza POZ
(34-600 Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 10)
34-600 Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 10
Małopolskie 6 *** 14.12.2022 wpis na listę;
żółty
71.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LIPNICY WIELKIEJ,
Poradnia ogólna
34-483 LIPNICA WIELKA
ul. LIPNICA WIELKA 517
Małopolskie 2 2029-07-11 12.10.2020 wpis na listę;
biały
72.
Gminne Centrum Usług Medycznych w Lisiej Górze,
Poradnia Lekarza POZ (33-140 Lisia Góra, ul. Sucharskiego), Poradnia Lekarza POZ (33-151 Nowa Jarząbka, Stare Żukowice 125)
33-140 Lisia Góra
ul. Sucharskiego 3a
Małopolskie 3 *** 30-09-2016 wpis na listę, nowa jednostka
biały
73.
Poradnia Medycyny Rodzinnej S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,
Poradnia Lekarza Rodzinnego
32-740 Łapanów
ul. Łapanów 186
Małopolskie 6 ***
biały
74.
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W ŁAPSZACH NIŻNYCH,
Gabinet Lekarza POZ
34-442 Łapsze Niżne
ul. Długa 169
Małopolskie 4 *** 12.05.2021 wpis na listę;
żółty
75.
Dorota Bogucka,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego, Gabinet Lekarza POZ
33-390 Łącko
ul. Łącko 140
Małopolskie 3 2029-07-14 18.12.2023 korekta nazwy jednostki i komórki;
biały
76.
RENI-MED Łąckie Centrum Medyczne Teresa Janczura,
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
33-390 Łącko
53
Małopolskie 1 *** 28.02.2022 wpis na listę;
żółty
77.
Miejska Przychodnia Zdrowia,
Poradnia Lekarza Ogólnego
34-220 Maków Podhalański
ul. Kościuszki 1
Małopolskie 4 2029-06-13 14.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 4; 12.04.2022 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 2; 02.09.2019 wpis na listę;
żółty
78.
ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza Rodzinnego
(32-095 Iwanowice Dworskie, ul. Jurajska 27)
32-095 Maszków
ul. Królewska 49
Małopolskie 2 2028-12-20 21.12.2023 wpis na listę;
żółty
79.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miechowie,
Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
32-200 Miechów
ul. Szpitalna 3
Małopolskie 6 2029-05-16 14.12.2022 wpis na listę;
żółty
80.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Esculap Anna Tokarczyk Adam Gębka Spółka Jawna,
Gabinet lekarza POZ
33-370 Muszyna
ul. Zefirka 6
Małopolskie 4 2029-05-16 17.05.2024 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 4; 03.11.2021 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 31.07.2019 wpis na listę;
żółty
81.
CERTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(32-400 Myślenice, ul. Władysława Jagiełły 1)
32-400 MYŚLENICE
ul. DROGOWCÓW 5
Małopolskie 4 2029-06-13 14.06.2024 wpis na listę;
biały
82.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Monika Strug 32-400 Myślenice
ul. Stanisław Pardyaka 21
Małopolskie 1 ***
biały
83.
Elżbieta Makulec-Ryś,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarza Rodzinnego" w Nowym Rybiu, Gabinet Lekarza POZ
34-652 Nowe Rybie
ul. Nowe Rybie 157
Małopolskie 3 *** 11.10.2019 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 26.06.2019 zmiana nazwy podmiotu;
biały
84.
"PRAXIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (gabinet) Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
33-300 Nowy Sącz
ul. Św. Heleny 30B
Małopolskie 3 *** 21.06.2017 wpis na listę;
żółty
85.
ANTIDOTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarska POZ, Poradnia Dziecięca
33-300 Nowy Sącz
ul. Władysława Broniewskiego 3a
Małopolskie 4 2029-06-13 14.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 4;
żółty
86.
CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia (gabinet) lekarza POZ
33-300 Nowy Sącz
ul. al. Aleje Stefana Batorego 77
Małopolskie 6 2029-06-05 06.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 14.07.2021 wpis na listę;
biały
87.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDEA" MARTA UCHERSKA, JOANNA PRYCHISTAL-KAWA SPÓŁKA JAWNA,
Poradnia Lekarza POZ
33-300 Nowy Sącz
ul. Józefa Szujskiego 6
Małopolskie 4 *** 29.11.2021 wpis na listę;
biały
88.
NZOZ Jedynka s.c. IWONA BULZACKA-FUGIEL, PIOTR FUGIEL, AGNIESZKA FUGIEL,
gabinet lekarza POZ
33-300 Nowy Sącz
ul. Matejki 14
Małopolskie 2 *** 06.11.2019 wpis na listę;
żółty
89.
"CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY - GRZYWACZ & LIGĘZA & CZEPIEL-PAJERSKA",
Poradnia Medycyny Rodzinnej
34-400 Nowy Targ
ul. Szaflarska 93C
Małopolskie 6 2029-02-12 06.11.2019 wpis na listę;
żółty
90.
Przychodnia Lekarzy Rodzinnych Jurek i Partnerzy,
Poradnia lekarza rodzinnego
34-400 Nowy Targ
ul. Kopernika 7
Małopolskie 3 *** 25.04.2024 zmniejszenie liczby miejsc z 4 do 3; 18.03.2019 wpis na listę;
biały
91.
VIRTUSON Sp. z o.o.,
NZOZ "MEDYK", Poradnia lekarza rodzinnego
34-400 Nowy Targ
ul. Wojska Polskiego 14
Małopolskie 4 *** 11.12.2019 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 4; 18.06.2019 wpis na listę;
biały
92.
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWYM WIŚNICZU,
Poradnia lekarza rodzinnego
32-720 NOWY WIŚNICZ
ul. PODZAMCZE 4
Małopolskie 4 *** 15.07.2021 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 4; 29.06.2020 wpis na listę;
żółty
93.
"OLMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią,
Przychodnia "OLMED" Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
32-300 Olkusz
ul. Nałkowskiej 1
Małopolskie 3 2029-07-14 15.07.2024 wpis na listę;
żółty
94.
CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ "ESKULAP" SPÓŁKA CYWILNA EWA MAJDA, MAŁGORZATA WITEK,
Gabinet lekarza POZ
32-300 Olkusz
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 28
Małopolskie 3 2028-11-14 15.11.2023 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 3; 24.11.2021 wpis na listę;
biały
95.
NZOZ SANA-MED. s.c. Jolanta Barczyk-Danecka, Leszek Danecki, Dorota Marzec, Marta Szydek-Kawecka,
Poradnia Lekarza POZ
32-300 Olkusz
ul. gen. Stefana Buchowieckiego 15a
Małopolskie 6 *** 07.10.2020 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 6; 02.03.2017 wpis na listę
biały
96.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku,
Poradnia Ogólna, Poradnia Dziecięca
32-608 Osiek
ul. Starowiejska 175
Małopolskie 2 ***
żółty
97.
EMANUEL KAPAŁA,
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ EMANUEL KAPAŁA; Poradnia (gabinet) Lekarza POZ
32-109 Pałecznica
ul. Francuska 10
Małopolskie 4 2029-05-05 06.05.2024 wpis na listę;
biały
98.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEGINI JANUSZ ZALEWSKI,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przegini Filia w Skale, Poradnia Ogólna
(32-043 Skała, ul. Rynek 8)
32-049 Przeginia
371
Małopolskie 1 *** 03.11.2022 wpis na listę;
żółty
99.
SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWTNEJ W GMINIE RABA WYŻNA,
Ośrodek Zdrowia w Sieniawie, Poradnia lekarza POZ
(34-723 Sieniawa, ul. Sieniawa 8B)
34-721 Raba Wyżna
ul. Raba Wyżna 64
Małopolskie 1 2029-06-12 13.06.2024 wpis na listę;
biały
100.
Ad Vitam Przychodnia Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (Gabinet) Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(32-052 Radziszów, ul. Szkolna 15)
32-052 Radziszów
ul. Szkolna 15
Małopolskie 2 *** 09.05.2019 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 2; 05.02.2018 wpis na listę;
biały
101.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Wiącek Aleksander,
Praktyka lekarza Rodzinnego
33-316 Rożnów
ul. Rożnów 406
Małopolskie 1 ***
biały
102.
Małgorzata Sowińska-Sowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Praktyka Lekarza Rodzinnego,
1. Poradnia Lekarza POZ (32-061 Rybna, ul. Lawendowa 2), 2. Poradnia Lekarza POZ (32-065 Krzeszowice, ul. Wyki 10)
32-061 Rybna
ul. Lawendowa 2
Małopolskie 5 *** 06.02.2019 zwiekszenie liczby miejsc z 2 do 5; 20.06.2017 wpis na listę;
biały
103.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RYTRZE "TELMED" S.C.,
Poradnia lekarza POZ
33-343 Rytro
ul. Rytro 541
Małopolskie 2 *** 07.10.2020 wpis na listę;
biały
104.
Maria Bednarz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny w Siedlcach,
Gabinet Lekarza POZ
(33-322 Siedlce, ul. Siedlce 228)
33-322 Siedlce
ul. Siedlce 228
Małopolskie 1 *** 05.02.2018 wpis na listę;
biały
105.
Przychodnia Zdrowia Skawina Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Przychodnia Zdrowia Skawina
32-050 Skawina
ul. Ks.J.Popiełuszki 2a
Małopolskie 3 *** 12.10.2020 wpis na listę;
żółty
106.
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MALIMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(32-090 Słomniki, ul. Poniatowskiego 9)
32-090 Słomniki
ul. Poniatowskiego 9
Małopolskie 6 2029-05-16 11.10.2019 wpis na listę;
biały
107.
HARAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza POZ
34-745 Spytkowice
ul. Spytkowice 26
Małopolskie 3 *** 10.01.2020 zmiana formy prawnej;
żółty
108.
Katarzyna Pałka,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego,Pałka Katarzyna, Gabinet lekarza POZ
33-340 Stary Sącz
ul. Królowej Jadwigi 20
Małopolskie 3 2029-06-05
biały
109.
Zuzanna Rejowska,
"MEDICINA" NZOZ Gabinet lekarza POZ
(33-340 Gołkowice Górne, 119)
33-340 Stary Sącz
ul. Mickiewicza 39
Małopolskie 3 *** 26.11.2021 zwiekszenie liczby miejsc z 1 do 3; 21.06.2017 wpis na listę;
żółty
110.
Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej,
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Handlowa 1
Małopolskie 3 2029-04-24 28.12.2021 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 09.07.2018 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 2;
żółty
111.
CenterMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Centrum Medyczne Centermed Szkotnik - Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
(33-100 Tarnów, ul. Szkotnik 19)
33-100 Tarnów
ul. pl. Sobieskiego 2
Małopolskie 6 2029-04-23 28.05.2024 zmiana komórki;
żółty
112.
Mościckie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
33-101 Tarnów
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 15
Małopolskie 3 2029-04-24 25.04.2024 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 3;
żółty
113.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o.o.,
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
33-100 Tarnów
ul. Długa 18
Małopolskie 6 2029-06-13
żółty
114.
CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (33-170 Tuchów, ul. Szpitalna 1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (33-190 Ciężkowice, ul. Zdrowa 1)
33-170 Tuchów
ul. Szpitalna 1
Małopolskie 3 2029-01-02 1-03-2017 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 3;
żółty
115.
ALLMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Gabinet Lekarza POZ
(34-400 Nowy Targ, ul. Kolejowa 31)
02-797 Warszawa
ul. Franciszka Klimczaka 17
Małopolskie 5 2029-02-27 18.02.2019 zwiększenie liczby miejsc z 4 do 5; 25.1.2018 zmiana nazwy jendostki, zmiana komórki;
żółty
116.
Lux Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Centrum Medyczne LUX MED, Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(33-300 Nowy Sącz, ul. Józefa Poniatowskiego 2)
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21c
Małopolskie 3 2028-09-12 13.09.2023 zwiększenie liczby miejsc z 1 do 3; 18.02.2022 reorganizacja; 02.09.2019 wpis na listę;
żółty
117.
Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia (Gabinet) lekarza rodzinnego (Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków)
(30-415 Kraków, ul. Wadowicka 8W)
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21c
Małopolskie 3 2028-12-21 30.01.2023 wpis na listę;
żółty
118.
Lux Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia lekarza POZ (Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna ul. Frycza- Modrzewskiego 2, 31-216 Kraków)
(31-216 Kraków, ul. Andrzeja Frycza - Modrzewskiego 2)
02-676 Warszawa
ul. Postępu 21c
Małopolskie 4 2028-09-12 13.09.2023 zwięszenie liczby miejsc z 2 do 4; 13.04.2022 wpis na listę;
żółty
119.
SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA,
CENTRUM MEDYCZNE KRAKÓW, Poradnia lekarza POZ
(30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej 5)
03-715 Warszawa
ul. Stefana Okrzei 1A
Małopolskie 2 2029-06-13 14.06.2024 wpis na listę;
żółty
120.
Ewa Bugajska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lekarze Rodzinni,
Poradnia Lekarza POZ
(32-020 Wieliczka, ul. Szpunara 20A)
32-020 Wieliczka
ul. Szpunara 20A
Małopolskie 6 2029-04-24 25.04.2024 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 06.02.2019 zwiększenie liczby miejsc z 2 do 3; 28.11.2018 zmiana nazwy jednostki;
biały
121.
WIELMED Jolanta Wiśniecka-Tyrawa NZOZ Lekarze Rodzinni,
Gabinet Lekarza POZ
32-020 Wieliczka
ul. Mickiewicza 10CD
Małopolskie 3 ***
żółty
122.
Wielomed Witowska Wielogłowy Spółka Komandytowa,
NZOZ WIELOMED Gabinet Lekarza Internisty
33-311 Wielogłowy
45
Małopolskie 6 2029-06-05 06.06.2024 zwiększenie liczby miejsc z 3 do 6; 14.02.2024 zmiana formy prawnej; 10.01.2020 zmiana formy prawnej;
biały
123.
MIEJSKO GMINNE CENTRUM MEDYCZNE "WOL-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Poradnia Lekarza Rodzinnego
32-340 Wolbrom
ul. Skalska 22
Małopolskie 6 *** 3.11.2021 wpis na listę
biały
124.
Kadłuczka Sławomir NZOZ "Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia",
Poradnia Lekarza POZ
32-555 Zagórze
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 226
Małopolskie 3 *** 13.09.21 korekta nazwy jednostki; 13-12-2016 wpis na listę
żółty
125.
"Centrum Zdrowia Zakliczyn" spółka cywilna Jerzy Woźniak, Paula Kołodziej,
Poradnia medycyny rodzinnej
32-840 Zakliczyn
ul. Tarnowska 9
Małopolskie 3 2029-04-24 28.12.2021 wpis na listę;
biały
126.
Szpital Powiatowy im. Dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,
Przychodnia Specjalistyczna, Poradnia Lekarza POZ
34-500 Zakopane
ul. Kamieniec 10
Małopolskie 1 *** 20.06.2017 wpis na listę;
biały
127.
"Zdrowie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Poradnia Lekarza POZ
34-222 Zawoja
ul. Zawoja 1580
Małopolskie 1 *** 12.04.2018 wpis na listę;
biały
128.
TOMASZ SOBALSKI,
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Gabinet Lekarza Rodzinnego lek.med.TOMASZ SOBALSKI, Poradnia/Gabinet Lekarza Rodzinnego
32-087 Zielonki
ul. Galicyjska 15
Małopolskie 3 ***
żółty
129.
GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻEGOCINIE,
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
32-731 Żegocina
232
Małopolskie 3 2028-05-18 19.05.2023 wpis na listę;
675