Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Podstawy flebologii

styczeń, Warszawa, 01-736/0-00-039-2022

Numer kursu:
01-736/0-00-039-2022
Tytuł kursu:
Podstawy flebologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej, internistów, angiologów, kardiologów, dermatologów, chirurgów ogólnych i naczyniowych, radiologów.
Termin(y):
03.01.2022 - 05.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii - ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Grzegorz Madycki
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 750; e-mail: renata.piwowar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Rola testów wysiłkowych we współczesnej kardiologii

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-090-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-090-2022
Tytuł kursu:
Rola testów wysiłkowych we współczesnej kardiologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Diagnostyczne i rokownicze zastosowanie testów wysiłkowych w kardiologii

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-137-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-137-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyczne i rokownicze zastosowanie testów wysiłkowych w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Krzysztof Smarż
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Koronarografia i wentrykulografia w praktyce

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-108-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-108-2022
Tytuł kursu:
Koronarografia i wentrykulografia w praktyce
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Bogumił Ramotowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń odruchowych

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-083-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-083-2022
Tytuł kursu:
Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń odruchowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy, którzy planują wykonywanie zabiegów ablacji arytmii komorowej.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Roman Piotrowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Echokardiografia w niewydolności serca. Przypadki kliniczne.

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-064-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-064-2022
Tytuł kursu:
Echokardiografia w niewydolności serca. Przypadki kliniczne.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy w trakcie specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-073-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-073-2022
Tytuł kursu:
Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Lewandowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Współczesne znaczenie rehabilitacji kardiologicznej

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-091-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-091-2022
Tytuł kursu:
Współczesne znaczenie rehabilitacji kardiologicznej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-099-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-099-2022
Tytuł kursu:
Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
lek. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-081-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-081-2022
Tytuł kursu:
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Kardiomiopatia rozstrzeniowa i kardiomiopatie niesklasyfikowane lewej komory

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-106-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-106-2022
Tytuł kursu:
Kardiomiopatia rozstrzeniowa i kardiomiopatie niesklasyfikowane lewej komory
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
lek. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Warsztaty klasycznej elektrofizjologii - ablacja podłoża arytmii komorowej

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-078-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-078-2022
Tytuł kursu:
Warsztaty klasycznej elektrofizjologii - ablacja podłoża arytmii komorowej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów, który planują wykonywanie zabiegów ablacji podłoża arytmii komorowej.
Termin(y):
03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jakub Baran
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Ostra niewydolność nerek

styczeń, Warszawa, 01-752/0-00-011-2022

Numer kursu:
01-752/0-00-011-2022
Tytuł kursu:
Ostra niewydolność nerek
Charakter kursu:
Kurs doskonalący zalecany przez konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się w nefrologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorobach wewnętrznych, medycynie ratunkowej, medycynie rodzinnej, pediatrii, toksykologii klinicznej, kardiologii i intensywnej terapii. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
13.01.2022 - 13.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Streaming -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego-kurs podstawowy stopień pierwszy

styczeń, Warszawa, 02-748/0-01-001-2022 EU

Numer kursu:
02-748/0-01-001-2022
Tytuł kursu:
Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego-kurs podstawowy stopień pierwszy
Charakter kursu:
Kurs doskonalący Kurs przeznaczony dla lekarzy zakwalifikowanych do projektu POWER 2 na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii.
Termin(y):
17.01.2022 - 17.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP, mgr Kopyść Zofia; tel.: 22 56 93 890; e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
W przypadku rezygnacji z kursu prosimy o telefoniczne powiadomienie Biura Projektu Tel. bezp. 22 5693 891-mgr Anzhela Maslava lub 22 5693 890-mgr Zofia Kopyść
Logo UE Power

Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego-kurs podstawowy stopień drugi

styczeń, Warszawa, 02-748/0-02-002-2022 EU

Numer kursu:
02-748/0-02-002-2022
Tytuł kursu:
Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego-kurs podstawowy stopień drugi
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zakwalifikowanych do projektu POWER 2 na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii.
Termin(y):
18.01.2022 - 18.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP, mgr Kopyść Zofia; tel.: 22 56 93 890; e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
W przypadku rezygnacji z kursu prosimy o telefoniczne powiadomienie Biura Projektu Tel. bezp. 22 5693 891-mgr Anzhela Maslava lub 22 5693 890 mgr Zofia Kopyść
Logo UE Power

Zaburzenia rytmu w Oddziale ITK

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-149-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-149-2022
Tytuł kursu:
Zaburzenia rytmu w Oddziale ITK
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
18.01.2022 - 18.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP - Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59; 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-079-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-079-2022
Tytuł kursu:
Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii.
Termin(y):
21.01.2022 - 21.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Lewandowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego-kurs zaawansowany kurs pierwszy

styczeń, Warszawa, 02-748/0-03-003-2022 EU

Numer kursu:
02-748/0-03-003-2022
Tytuł kursu:
Bronchoskopia w diagnostyce i leczeniu chorób układu oddechowego-kurs zaawansowany kurs pierwszy
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zakwalifikowanych do projektu POWER 2 na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności i posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii.
Termin(y):
24.01.2022 - 24.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP, mgr Kopyść Zofia; tel.: 22 56 93 890; e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
W przypadku rezygnacji z kursu prosimy o telefoniczne powiadomienie Biura Projektu Tel. bezp. 22 5693 891-mgr Anzhela Maslava lub 22 5693 890-mgr Zofia Kopyść
Logo UE Power

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-094-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-094-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
25.01.2022 - 25.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line (transmisja na żywo) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Kurs bronchoskopia ratunkowa

styczeń, Warszawa, 02-748/0-04-004-2022 EU

Numer kursu:
02-748/0-04-004-2022
Tytuł kursu:
Kurs bronchoskopia ratunkowa
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zakwalifikowanych do projektu POWER 2 na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii.
Termin(y):
25.01.2022 - 25.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP, mgr Kopyść Zofia; tel.: 22 56 93 890; e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
W przypadku rezygnacji z kursu prosimy o telefoniczne powiadomienie Biura Projektu Tel. bezp. 22 5693 891-mgr Anzhela Maslava lub 22 5693 890-mgr Zofia Kopyść
Logo UE Power

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-049-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-049-2022
Tytuł kursu:
Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Termin(y):
25.01.2022 - 25.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa - Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-082-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-082-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
26.01.2022 - 26.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Morfologia i funkcja zastawki mitralnej - interpretacja badań echokardiograficznych

styczeń, Warszawa, 01-748/0-00-061-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-061-2022
Tytuł kursu:
Morfologia i funkcja zastawki mitralnej - interpretacja badań echokardiograficznych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
26.01.2022 - 26.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Ultrasonografia płuc ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki w dobie zagrożeń epidemicznych

luty, Warszawa, 02-748/0-05-005-2022 EU

Numer kursu:
02-748/0-05-005-2022
Tytuł kursu:
Ultrasonografia płuc ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki w dobie zagrożeń epidemicznych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zakwalifikowanych do projektu POWER 2 na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii.
Termin(y):
01.02.2022 - 01.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
lek. Bartłomiej Wódarski
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP, mgr Kopyść Zofia; tel.: 22 56 93 890; e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
W przypadku rezygnacji z kursu prosimy o telefoniczne powiadomienie Biura Projektu Tel. bezp. 22 5693 891-mgr Anzhela Maslava lub 22 5693 890-mgr Zofia Kopyść
Logo UE Power

Omdlenia - diagnostyka i leczenie

luty, Warszawa, 01-748/0-00-140-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-140-2022
Tytuł kursu:
Omdlenia - diagnostyka i leczenie
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
04.02.2022 - 04.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
On line ( na żywo) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Ostre zespoły wieńcowe

luty, Warszawa - online, 01-748/0-00-047-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-047-2022
Tytuł kursu:
Ostre zespoły wieńcowe
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
15.02.2022 - 16.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.

luty, Warszawa, 01-748/0-00-063-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-063-2022
Tytuł kursu:
Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Termin(y):
17.02.2022 - 17.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa - Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy echokardiografii, część I. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi.

luty, Warszawa - online, 01-748/0-00-045-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-045-2022
Tytuł kursu:
Podstawy echokardiografii, część I. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów szkolących się w echokardiografii.
Termin(y):
17.02.2022 - 18.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje - elektrofizjologia. Częstoskurcz przedsionkowy / nietypowe trzepotanie przedsionków – de novo i jatrogenne

luty, Warszawa - online, 01-748/0-00-151-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-151-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje - elektrofizjologia. Częstoskurcz przedsionkowy / nietypowe trzepotanie przedsionków – de novo i jatrogenne
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.
Termin(y):
21.02.2022 - 21.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.

luty, Warszawa, 01-748/0-00-053-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-053-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem oraz dla kardiologów, internistów lub lekarzy w trakcie tych specjalizacji.
Termin(y):
21.02.2022 - 22.02.2022 zmiana terminu z 03.03.2022 - 04.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line (transmisja na żywo) ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

luty, Warszawa, 01-748/0-00-112-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-112-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
22.02.2022 - 22.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski - ul. Grenadierów 51/59
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

luty, Warszawa, 01-748/0-00-069-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-069-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
22.02.2022 - 22.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski - ul. Grenadierów 51/59
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka OZW - EKG i Troponiny

luty, Warszawa - online, 01-748/0-00-087-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-087-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka OZW - EKG i Troponiny
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii.
Termin(y):
23.02.2022 - 23.02.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line (czas rzeczywisty) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Leczenie niewydolności serca

luty, Warszawa, 01-748/0-00-096-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-096-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
23.02.2022 - 23.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Leczenie niewydolności serca

luty, Warszawa, 01-748/0-00-074-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-074-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
23.02.2022 - 23.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka ultrasonograficzna tętnic szyjnych i kręgowych - pomiędzy teorią a praktyką

luty, Warszawa - online, 01-748/0-00-107-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-107-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka ultrasonograficzna tętnic szyjnych i kręgowych - pomiędzy teorią a praktyką
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
23.02.2022 - 24.02.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
lek. Anna Żuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

EKG w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych

luty, Warszawa, 01-748/0-00-066-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-066-2022
Tytuł kursu:
EKG w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
24.02.2022 - 24.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Bogumił Ramotowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Koronarografia i wentrykulografia w praktyce

luty, Warszawa, 01-748/0-00-067-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-067-2022
Tytuł kursu:
Koronarografia i wentrykulografia w praktyce
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
25.02.2022 - 25.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Bogumił Ramotowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka OZW - EKG i Troponiny

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-089-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-089-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka OZW - EKG i Troponiny
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii.
Termin(y):
01.03.2022 - 01.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka ultrasonograficzna tętnic szyjnych i kręgowych - pomiędzy teorią a praktyką

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-080-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-080-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka ultrasonograficzna tętnic szyjnych i kręgowych - pomiędzy teorią a praktyką
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
02.03.2022 - 03.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
lek. Anna Żuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-119-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-119-2022
Tytuł kursu:
Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Termin(y):
04.03.2022 - 04.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-122-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-122-2022
Tytuł kursu:
Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
08.03.2022 - 08.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Metodologia badań w medycynie i projektowanie nieinterwencyjnych badań naukowych

marzec, Warszawa - online, 01-705/0-00-023-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-705/0-00-023-2022
Tytuł kursu:
Metodologia badań w medycynie i projektowanie nieinterwencyjnych badań naukowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla wszystkich zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
08.03.2022 - 09.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Położnictwa; ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n.med. Małgorzata Starzec-Proserpio
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyczne i rokownicze zastosowanie testów wysiłkowych w kardiologii

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-124-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-124-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyczne i rokownicze zastosowanie testów wysiłkowych w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
10.03.2022 - 10.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Krzysztof Smarż
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-075-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-075-2022
Tytuł kursu:
Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Termin(y):
10.03.2022 - 10.03.2022 zmiana terminu z 17.02.2022 - 17.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa - Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Otwarte sesje - elektofizjologia. Ablacja RF migotania przedsionków z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.

marzec, Warszawa - online, 01-748/0-00-152-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-152-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje - elektofizjologia. Ablacja RF migotania przedsionków z zastosowaniem echokardiografii wewnątrzsercowej.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie wszystkich specjalizacji.
Termin(y):
14.03.2022 - 14.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jakub Baran
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zasady wentylacji mechanicznej w dobie Covid-19

marzec, Warszawa, 02-748/0-06-006-2022 Zmiana terminu EU

Numer kursu:
02-748/0-06-006-2022
Tytuł kursu:
Zasady wentylacji mechanicznej w dobie Covid-19
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zakwalifikowanych do projektu POWER 2 na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii.
Termin(y):
14.03.2022 - 14.03.2022 zmiana terminu z 31.01.2022 - 31.01.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
lek. Katarzyna Wieczorek
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP, mgr Kopyść Zofia; tel.: 22 56 93 890; e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
W przypadku rezygnacji z kursu prosimy o telefoniczne powiadomienie Biura Projektu Tel. bezp. 22 5693 891-mgr Anzhela Maslava lub 22 5693 890-mgr Zofia Kopyść
Logo UE Power

Podstawy flebologii

marzec, Warszawa, 01-736/0-00-035-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-736/0-00-035-2022
Tytuł kursu:
Podstawy flebologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej, internistów, angiologów, kardiologów, dermatologów, chirurgów ogólnych i naczyniowych, radiologów.
Termin(y):
14.03.2022 - 16.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii - ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Grzegorz Madycki
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 750; e-mail: renata.piwowar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Procedury bronchoskopowe w stanach nagłych u chorych hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii

marzec, , 02-748/0-07-007-2022 EU

Numer kursu:
02-748/0-07-007-2022
Tytuł kursu:
Procedury bronchoskopowe w stanach nagłych u chorych hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zakwalifikowanych do projektu POWER 2 na szkolenia z zakresu nabywania umiejętności posługiwania się technikami endoskopowymi w zakresie bronchoskopii.
Termin(y):
15.03.2022 - 15.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP, mgr Kopyść Zofia; tel.: 22 56 93 890; e-mail: endosymulacja@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
W przypadku rezygnacji z kursu prosimy o telefoniczne powiadomienie Biura Projektu Tel. bezp. 22 5693 891-mgr Anzhela Maslava lub 22 5693 890-mgr Zofia Kopyść
Logo UE Power

Zaawansowanie techniki leczenia zwapnień tętnic wieńcowych i pacjentów CHIP - KURS WSTRZYMANY

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-153-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-153-2022
Tytuł kursu:
Zaawansowanie techniki leczenia zwapnień tętnic wieńcowych i pacjentów CHIP - KURS WSTRZYMANY
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii..
Termin(y):
21.03.2022 - 22.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii Inwazyjnej; ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii Inwazyjnej CMKP, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Nowy termin kursu zostanie wkrótce podany do wiadomości.

Przewlekłe zespoły wieńcowe

marzec, Warszawa - online, 01-748/0-00-050-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-050-2022
Tytuł kursu:
Przewlekłe zespoły wieńcowe
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
21.03.2022 - 22.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

marzec, Warszawa - online, 01-748/0-00-113-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-113-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
22.03.2022 - 22.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Otwarte sesje elektrofizjologia. Ablacja bipolarna.

marzec, Warszawa - online, 01-748/0-00-154-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-154-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje elektrofizjologia. Ablacja bipolarna.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
22.03.2022 - 22.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jakub Baran
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-126-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-126-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
22.03.2022 - 22.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

marzec, Warszawa - online, 01-748/0-00-097-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-097-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
23.03.2022 - 23.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Wskazania i zasady dializoterapii

marzec, Warszawa - online, 01-752/0-00-013-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-752/0-00-013-2022
Tytuł kursu:
Wskazania i zasady dializoterapii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach: anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, medycyny ratunkowa, medycyna rodzinna, pediatria, toksykologia kliniczna, kardiologia, intensywna terapia. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
23.03.2022 - 23.03.2022 zmiana terminu z 17.02.2022 - 17.02.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-128-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-128-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
23.03.2022 - 23.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy echokardiografii, część II. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi

marzec, Warszawa - online, 01-748/0-00-046-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-046-2022
Tytuł kursu:
Podstawy echokardiografii, część II. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów szkolących się w echokardiografii.
Termin(y):
24.03.2022 - 25.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-102-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-102-2022
Tytuł kursu:
Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Termin(y):
25.03.2022 - 25.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Inwazyjne metody leczenia migotania przedsionków

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-123-2022 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-123-2022
Tytuł kursu:
Inwazyjne metody leczenia migotania przedsionków
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
28.03.2022 - 28.03.2022 zmiana terminu z 07.03.2022 - 07.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
lek. Tomasz Kryński
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka OZW - EKG i Troponiny

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-132-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-132-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka OZW - EKG i Troponiny
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii.
Termin(y):
29.03.2022 - 29.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zaburzenia rytmu w Oddziale ITK

marzec, Warszawa, 01-748/0-00-133-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-133-2022
Tytuł kursu:
Zaburzenia rytmu w Oddziale ITK
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
30.03.2022 - 30.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP - Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59; 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa w ultrasonografii

marzec, Warszawa - online, 01-748/0-00-155-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-155-2022
Tytuł kursu:
Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa w ultrasonografii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
30.03.2022 - 31.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
lek. Anna Żuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy pisania artykułów naukowych i dobre praktyki publikacyjne w medycynie

kwiecień, Warszawa - online, 01-705/0-00-024-2022

Numer kursu:
01-705/0-00-024-2022
Tytuł kursu:
Podstawy pisania artykułów naukowych i dobre praktyki publikacyjne w medycynie
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla zainteresowanych tematem.
Termin(y):
05.04.2022 - 06.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Zdrowia Prokreacyjnego; ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr Dorota Sys
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Stany nagłe w nefrologii

kwiecień, Warszawa - online, 01-752/0-00-015-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-752/0-00-015-2022
Tytuł kursu:
Stany nagłe w nefrologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, pediatrii, toksykologii klinicznej, kardiologii, intensywnej terapii.
Termin(y):
07.04.2022 - 07.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-134-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-134-2022
Tytuł kursu:
Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
12.04.2022 - 12.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje elekrofizjologia. PVC

kwiecień, Warszawa - online, 01-748/0-00-156-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-156-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje elekrofizjologia. PVC
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematem elektrofizjologii.
Termin(y):
12.04.2022 - 12.04.2022 zmiana terminu z 11.04.2022 - 11.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-136-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-136-2022
Tytuł kursu:
Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Termin(y):
15.04.2022 - 15.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

EKG – jak interpretować i na co zwrócić uwagę?

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-159-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-159-2022
Tytuł kursu:
EKG – jak interpretować i na co zwrócić uwagę?
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii oraz innych zainteresowanych grup medycznych.
Termin(y):
20.04.2022 - 20.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Serca; ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chorób Serca CMKP - ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Karol Wrzosek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Inwazyjne metody leczenia migotania przedsionków

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-145-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-145-2022
Tytuł kursu:
Inwazyjne metody leczenia migotania przedsionków
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
25.04.2022 - 25.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line-wykłady w czasie rzeczywistym -
Kierownik naukowy:
lek. Tomasz Kryński
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-160-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-160-2022
Tytuł kursu:
Ocena funkcji rozkurczowej lewej komory u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
26.04.2022 - 26.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - l. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-114-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-114-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
26.04.2022 - 26.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line (czas rzeczywisty) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Leczenie niewydolności serca

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-098-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-098-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
27.04.2022 - 27.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line (czas rzeczywisty) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-161-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-161-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
28.04.2022 - 28.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

kwiecień, Warszawa, 01-748/0-00-162-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-162-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
29.04.2022 - 29.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski - ul. Grenadierów 51/59
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Intensywna opieka kardiologiczna

maj, Warszawa - online, 01-748/0-00-051-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-051-2022
Tytuł kursu:
Intensywna opieka kardiologiczna
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
09.05.2022 - 10.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje elektrofizjologia. Ablacja częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca

maj, Warszawa - online, 01-748/0-00-157-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-157-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje elektrofizjologia. Ablacja częstoskurczu komorowego w chorobie niedokrwiennej serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.
Termin(y):
10.05.2022 - 10.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learnigowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jakub Baran
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zespół stopy cukrzycowej - diagnostyka i leczenie

maj, Warszawa - online, 01-732/0-00-008-2022

Numer kursu:
01-732/0-00-008-2022
Tytuł kursu:
Zespół stopy cukrzycowej - diagnostyka i leczenie
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, angiologii, diabetologii, endokrynologii, hipertensjologii, kardiologii, ortopedii, chirurgii ogólnej.
Termin(y):
12.05.2022 - 13.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Grzegorz Madycki
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 750; e-mail: renata.piwowar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zastosowanie testów wysiłkowych w codziennej praktyce lekarskiej

maj, Warszawa - online, 01-748/0-00-056-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-056-2022
Tytuł kursu:
Zastosowanie testów wysiłkowych w codziennej praktyce lekarskiej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów planujących pracę lub pracujących w pracowni testów wysiłkowych.
Termin(y):
13.05.2022 - 13.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - zaburzenia przewodzenia

maj, Warszawa, 01-748/0-00-166-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-166-2022
Tytuł kursu:
Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - zaburzenia przewodzenia
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
16.05.2022 - 16.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych

maj, Warszawa - online, 01-748/0-00-052-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-052-2022
Tytuł kursu:
Farmakoterapia chorób sercowo-naczyniowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
17.05.2022 - 18.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Rola testów wysiłkowych EKG w świetle aktualnych wytycznych postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych

maj, Warszawa, 01-748/0-00-167-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-167-2022
Tytuł kursu:
Rola testów wysiłkowych EKG w świetle aktualnych wytycznych postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
18.05.2022 - 18.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-074 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Dysfunkcja rozkurczowa i niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.

maj, Warszawa - online, 01-748/0-00-148-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-148-2022
Tytuł kursu:
Dysfunkcja rozkurczowa i niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy szkolących się w echokardiografii.
Termin(y):
19.05.2022 - 19.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-leaningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia i leczenie niewydolności serca

maj, Warszawa - online, 01-748/0-00-150-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-150-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia i leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
19.05.2022 - 19.05.2022 zmiana terminu z 16.03.2022 - 16.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.

maj, Warszawa, 01-748/0-00-165-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-165-2022
Tytuł kursu:
Przygotowanie do egzaminu praktycznego z kardiologii - hemodynamika.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z kardiologii.
Termin(y):
20.05.2022 - 20.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy flebologii

maj, Warszawa, 01-736/0-00-040-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-736/0-00-040-2022
Tytuł kursu:
Podstawy flebologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej, internistów, angiologów, kardiologów, dermatologów, chirurgów ogólnych i naczyniowych, radiologów.
Termin(y):
23.05.2022 - 25.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii - ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Grzegorz Madycki
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 750; e-mail: renata.piwowar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - powikłania krwotoczne

maj, Warszawa, 01-748/0-00-168-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-168-2022
Tytuł kursu:
Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - powikłania krwotoczne
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii.
Termin(y):
24.05.2022 - 24.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

maj, Warszawa, 01-748/0-00-115-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-115-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
24.05.2022 - 24.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
streaming -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Leczenie niewydolności serca

maj, Warszawa, 01-748/0-00-100-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-100-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
25.05.2022 - 25.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
streaming -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Czynniki ryzyka choroby wieńcowej współcześnie - identyfikacja, możliwości modyfikacji

maj, Warszawa, 01-748/0-00-169-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-169-2022
Tytuł kursu:
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej współcześnie - identyfikacja, możliwości modyfikacji
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
26.05.2022 - 26.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.

maj, Warszawa - online, 01-748/0-00-055-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-055-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem oraz dla kardiologów, internistów lub lekarzy w trakcie tych specjalizacji.
Termin(y):
26.05.2022 - 27.05.2022 zmiana terminu z 11.05.2022 - 12.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy

maj, Warszawa, 01-748/0-00-170-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-170-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
31.05.2022 - 31.05.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podłoże genetyczne chorób układu krążenia

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-171-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-171-2022
Tytuł kursu:
Podłoże genetyczne chorób układu krążenia
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
02.06.2022 - 02.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje kardiologiczne - elektrofizjologia, ablacje migotania przedsionków. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.

czerwiec, Warszawa - online, 01-748/0-00-057-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-057-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje kardiologiczne - elektrofizjologia, ablacje migotania przedsionków. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy kardiologów i internistów i lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach.
Termin(y):
06.06.2022 - 07.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-172-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-172-2022
Tytuł kursu:
Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
07.06.2022 - 07.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-135-2022 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-135-2022
Tytuł kursu:
Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy wszystkich specjalizacji.
Termin(y):
10.06.2022 - 10.06.2022 zmiana terminu z 22.06.2022 - 22.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Koronarografia i wentrykulografia w praktyce

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-179-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-179-2022
Tytuł kursu:
Koronarografia i wentrykulografia w praktyce
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
10.06.2022 - 10.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Bogumił Ramotowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zaawansowanie techniki leczenia zwapnień tętnic wieńcowych i pacjentów CHIP

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-174-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-174-2022
Tytuł kursu:
Zaawansowanie techniki leczenia zwapnień tętnic wieńcowych i pacjentów CHIP
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
13.06.2022 - 14.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii Inwazyjnej; ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii Inwazyjnej - ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie wybranych chorób prawej połowy serca

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-175-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-175-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie wybranych chorób prawej połowy serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
14.06.2022 - 14.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP; Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59; 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Krzysztof Smarż
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nowoczesne metody wykrywania migotania przedsionków

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-181-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-181-2022
Tytuł kursu:
Nowoczesne metody wykrywania migotania przedsionków
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
15.06.2022 - 15.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Agnieszka Sikorska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-176-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-176-2022
Tytuł kursu:
Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
20.06.2022 - 20.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Arytmie u pacjentów bez organicznej choroby serca - postępowanie i leczenie

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-183-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-183-2022
Tytuł kursu:
Arytmie u pacjentów bez organicznej choroby serca - postępowanie i leczenie
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
20.06.2022 - 20.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
lek. Tomasz Kryński
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-116-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-116-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
21.06.2022 - 21.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Otwarte sesje elektrofizjologia. Kardioneuroablacja

czerwiec, Warszawa - online, 01-748/0-00-158-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-158-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje elektrofizjologia. Kardioneuroablacja
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
21.06.2022 - 21.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-177-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-177-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
21.06.2022 - 21.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

czerwiec, Warszawa - online, 01-748/0-00-103-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-103-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
22.06.2022 - 22.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Leczenie niewydolności serca

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-178-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-178-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
22.06.2022 - 22.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Czynniki ryzyka choroby wieńcowej współcześnie - identyfikacja, możliwości modyfikacji

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-188-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-188-2022
Tytuł kursu:
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej współcześnie - identyfikacja, możliwości modyfikacji
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
22.06.2022 - 22.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podłoże genetyczne chorób układu krążenia

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-189-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-189-2022
Tytuł kursu:
Podłoże genetyczne chorób układu krążenia
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
23.06.2022 - 23.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Częstoskurcze nadkomorowe - postępowanie i leczenie

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-184-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-184-2022
Tytuł kursu:
Częstoskurcze nadkomorowe - postępowanie i leczenie
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
24.06.2022 - 24.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
lek. Tomasz Kryński
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-190-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-190-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
24.06.2022 - 24.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Badanie elektrofizjologiczne

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-185-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-185-2022
Tytuł kursu:
Badanie elektrofizjologiczne
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs kierowany do lekarzy kwalifikujących pacjentów do inwazyjnego badania elektrofizjologicznego.
Termin(y):
27.06.2022 - 27.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jakub Baran
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zaawansowanie techniki leczenia zwapnień tętnic wieńcowych i pacjentów CHIP

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-191-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-191-2022
Tytuł kursu:
Zaawansowanie techniki leczenia zwapnień tętnic wieńcowych i pacjentów CHIP
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
27.06.2022 - 28.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii Inwazyjnej; ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii Inwazyjnej - ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka ultrasonograficzna tętnic szyjnych i kręgowych - pomiędzy teorią a praktyką

czerwiec, Warszawa-online, 01-748/0-00-068-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-068-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka ultrasonograficzna tętnic szyjnych i kręgowych - pomiędzy teorią a praktyką
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
27.06.2022 - 28.06.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Lewandowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-187-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-187-2022
Tytuł kursu:
Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii.
Termin(y):
29.06.2022 - 29.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Lewandowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa w obrazie ultrasonografii płuc

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-182-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-182-2022
Tytuł kursu:
Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa w obrazie ultrasonografii płuc
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
29.06.2022 - 30.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP , ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
lek. Anna Żuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

EKG – podstawowe narzędzie diagnostyki kardiologicznej w Izbach Przyjęć i SOR-ach.

czerwiec, Warszawa, 01-748/0-00-192-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-192-2022
Tytuł kursu:
EKG – podstawowe narzędzie diagnostyki kardiologicznej w Izbach Przyjęć i SOR-ach.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
30.06.2022 - 30.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Serca; ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chorób Serca - ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jarosław Karwowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Inwazyjne leczenie stabilnych zespołów wieńcowych

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-196-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-196-2022
Tytuł kursu:
Inwazyjne leczenie stabilnych zespołów wieńcowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
12.09.2022 - 13.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski , ul. Grenadierów 51/59; 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa w ultrasonografii

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-200-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-200-2022
Tytuł kursu:
Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa w ultrasonografii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
12.09.2022 - 13.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
lek. Anna Żuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Echokardiografia prawej i lewej komory serca szczura w patologiach prawego serca: nadciśnienia płucnego i niewydolności prawej komory serca

wrzesień, Warszawa, 01-700/0-00-011-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-700/0-00-011-2022
Tytuł kursu:
Echokardiografia prawej i lewej komory serca szczura w patologiach prawego serca: nadciśnienia płucnego i niewydolności prawej komory serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką oraz biologów, biotechnologów i fizjologów.
Termin(y):
12.09.2022 - 14.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Zakład Fizjologii Klinicznej CMKP ul. Marymoncka 99/103 01-813 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-193-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-193-2022
Tytuł kursu:
Wskaźnik kostka-ramię (ABI) w ocenie miażdżycy tętnic kończyn dolnych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii.
Termin(y):
14.09.2022 - 14.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
lek. Anna Żuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-195-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-195-2022
Tytuł kursu:
Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
15.09.2022 - 15.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-194-2022 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-194-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
16.09.2022 - 16.09.2022 zmiana terminu z 06.09.2022 - 06.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Rola testów wysiłkowych EKG w świetle aktualnych wytycznych postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-092-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-092-2022
Tytuł kursu:
Rola testów wysiłkowych EKG w świetle aktualnych wytycznych postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
16.09.2022 - 16.09.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-074 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Inwazyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-197-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-197-2022
Tytuł kursu:
Inwazyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii.
Termin(y):
19.09.2022 - 20.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59; 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Rehabilitacja kardiologiczna a rokowanie chorych po zawale serca

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-093-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-093-2022
Tytuł kursu:
Rehabilitacja kardiologiczna a rokowanie chorych po zawale serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
21.09.2022 - 21.09.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne w chorobach układu krążenia

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-201-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-201-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne w chorobach układu krążenia
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.
Termin(y):
21.09.2022 - 23.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Układu Krążenia; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Szpital Bielański Klinika Chorób Układu Krążenia ul. Cegłowska 80 01-809 Warszawa -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Wacław Kochman
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Problemy uporczywej terapii u chorych hospitalizowanych

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-146-2022 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-146-2022
Tytuł kursu:
Problemy uporczywej terapii u chorych hospitalizowanych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
26.09.2022 - 26.09.2022 zmiana terminu z 12.09.2022 - 12.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Tomasz Imiela
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Lokalizacja podłoża arytmii komorowej

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-076-2022 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-076-2022
Tytuł kursu:
Lokalizacja podłoża arytmii komorowej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem. Kurs kierowany jest do lekarzy kwalifikujących pacjentów do zabiegów ablacji podłoża arytmii komorowej.
Termin(y):
26.09.2022 - 26.09.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jakub Baran
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem ST w warunkach Intensywnej Terapii Kardiologicznej

wrzesień, Warszawa, 01-748/0-00-199-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-199-2022
Tytuł kursu:
Postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych z uniesieniem ST w warunkach Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
27.09.2022 - 27.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w optymalizacji dojść naczyniowych i kaniulacji tętnic i żył obwodowych. Warsztaty z nakłuć naczyń pod kontrolą USG z wykorzystaniem fantomu naczyniowego

październik, Warszawa, 01-748/0-00-186-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-186-2022
Tytuł kursu:
Zastosowanie ultrasonografii dopplerowskiej w optymalizacji dojść naczyniowych i kaniulacji tętnic i żył obwodowych. Warsztaty z nakłuć naczyń pod kontrolą USG z wykorzystaniem fantomu naczyniowego
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
03.10.2022 - 04.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Lewandowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - zaburzenia świadomości

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-085-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-085-2022
Tytuł kursu:
Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - zaburzenia świadomości
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii.
Termin(y):
05.10.2022 - 05.10.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Przewlekłe zespoły wieńcowe

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-071-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-071-2022
Tytuł kursu:
Przewlekłe zespoły wieńcowe
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
05.10.2022 - 06.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Morfologia i funkcja zastawki mitralnej - interpretacja badan echokardiograficznych

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-095-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-095-2022
Tytuł kursu:
Morfologia i funkcja zastawki mitralnej - interpretacja badan echokardiograficznych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
06.10.2022 - 06.10.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
lek. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Echokardiografia w praktyce klinicznej cz. I

październik, Warszawa, 01-748/0-00-130-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-130-2022
Tytuł kursu:
Echokardiografia w praktyce klinicznej cz. I
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla osób szkolących się w echokardiografii.
Termin(y):
07.10.2022 - 07.10.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 31.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
ONLINE -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-127-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-127-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje kardiologiczne - hemodynamika. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację z kardiologii, chorób wewnętrznych oraz lekarzy w trakcie tych specjalizacji.
Termin(y):
10.10.2022 - 11.10.2022 zmiana terminu z 11.10.2022 - 12.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learnigowa CMKP (zoom) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Paweł Maciejewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - powikłania krwotoczne

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-086-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-086-2022
Tytuł kursu:
Problemy intensywnej terapii kardiologicznej - powikłania krwotoczne
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii.
Termin(y):
11.10.2022 - 11.10.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Podłoże genetyczne chorób układu krążenia

październik, Warszawa, 01-748/0-00-139-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-139-2022
Tytuł kursu:
Podłoże genetyczne chorób układu krążenia
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
12.10.2022 - 12.10.2022 zmiana terminu z 06.10.2022 - 06.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Ostre zespoły wieńcowe

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-054-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-054-2022
Tytuł kursu:
Ostre zespoły wieńcowe
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
13.10.2022 - 14.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wskazania i zasady dializoterapii

październik, Warszawa - online, 01-752/0-00-014-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-752/0-00-014-2022
Tytuł kursu:
Wskazania i zasady dializoterapii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalistów i specjalizujących się w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, pediatrii, toksykologii klinicznej, kardiologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
19.10.2022 - 19.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Postępowanie w ostrej niewydolności serca w warunkach intensywnej terapii kardiologicznej

październik, Warszawa, 01-748/0-00-198-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-198-2022
Tytuł kursu:
Postępowanie w ostrej niewydolności serca w warunkach intensywnej terapii kardiologicznej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
19.10.2022 - 19.10.2022 zmiana terminu z 22.09.2022 - 22.09.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, ul. Grenadierów 51/59; 04-073 Warszawa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kokowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-117-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-117-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
25.10.2022 - 25.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learnigowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej

październik, Warszawa, 01-748/0-00-143-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/0-00-143-2022
Tytuł kursu:
Standardy resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
25.10.2022 - 25.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii CMKP ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bronisław Bednarz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-109-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-109-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
26.10.2022 - 26.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learnigowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Ostra niewydolność nerek

październik, Warszawa - online, 01-752/0-00-012-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-752/0-00-012-2022
Tytuł kursu:
Ostra niewydolność nerek
Charakter kursu:
Kurs doskonalący zalecany przez konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalistów oraz lekarzy specjalizujących się w nefrologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chorobach wewnętrznych, medycynie ratunkowej, medycynie rodzinnej, pediatrii, toksykologii klinicznej, kardiologii i intensywnej terapii. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
27.10.2022 - 27.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy echokardiografii, część I. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi

październik, Warszawa - online, 01-748/0-00-058-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-058-2022
Tytuł kursu:
Podstawy echokardiografii, część I. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów szkolących się w echokardiografii.
Termin(y):
27.10.2022 - 28.10.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zastosowanie testów wysiłkowych w codziennej praktyce lekarskiej

listopad, Warszawa, 01-748/0-00-129-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-129-2022
Tytuł kursu:
Zastosowanie testów wysiłkowych w codziennej praktyce lekarskiej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy planujących pracę lub pracujących w pracowni testów wysiłkowych.
Termin(y):
03.11.2022 - 03.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
ONLINE -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Jaxa-Chamiec
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Kardiomiopatia przerostowa lewej komory – w kontekście echokardiograficznym

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-105-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-105-2022
Tytuł kursu:
Kardiomiopatia przerostowa lewej komory – w kontekście echokardiograficznym
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
03.11.2022 - 03.11.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Sposoby postępowania i leczenia częstoskurczów nadkomorowych

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-060-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-060-2022
Tytuł kursu:
Sposoby postępowania i leczenia częstoskurczów nadkomorowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
07.11.2022 - 07.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
lek. Tomasz Kryński
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Infekcyjne zapalenie wsierdzia. Przypadki kliniczne.

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-141-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-141-2022
Tytuł kursu:
Infekcyjne zapalenie wsierdzia. Przypadki kliniczne.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
08.11.2022 - 08.11.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learnongowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Ewa Justyna Pilichowska-Paszkiet
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Stany nagłe w nefrologii

listopad, Warszawa - online, 01-752/0-00-016-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-752/0-00-016-2022
Tytuł kursu:
Stany nagłe w nefrologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, medycyny rodzinnej, pediatrii, toksykologii klinicznej, kardiologii, intensywnej terapii.
Termin(y):
09.11.2022 - 09.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Nefrologii i Chorób Wewnętrznych; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Czynniki ryzyka choroby wieńcowej współcześnie - identyfikacja, możliwości modyfikacji

listopad, Warszawa, 01-748/0-00-120-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-120-2022
Tytuł kursu:
Czynniki ryzyka choroby wieńcowej współcześnie - identyfikacja, możliwości modyfikacji
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
14.11.2022 - 14.11.2022 zmiana terminu z 17.11.2022 - 17.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa (on line) platforma e-learningowa (on line) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Otwarte sesje kardiologiczne - echokardiografia. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-048-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-048-2022
Tytuł kursu:
Otwarte sesje kardiologiczne - echokardiografia. Kurs doskonalący z wykorzystaniem teletransmisji
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych.
Termin(y):
15.11.2022 - 16.11.2022 zmiana terminu z 07.04.2022 - 08.04.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Koronarografia i angioplastyka wieńcowa – warsztaty praktyczne

listopad, Warszawa, 01-748/0-00-203-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-203-2022
Tytuł kursu:
Koronarografia i angioplastyka wieńcowa – warsztaty praktyczne
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie kardiologii oraz lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
16.11.2022 - 17.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Serca; ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Miejsce kursu:
II Pracownia Hemodynamiki Klinika Chorób Serca ul. POZNAŃSKA 22, 00-685 WARSZAWA   -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Karol Wrzosek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń odruchowych oraz bradyarytmii

listopad, Warszawa-online, 01-748/0-00-088-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-088-2022
Tytuł kursu:
Kardioneuroablacja - nowa metoda leczenia omdleń odruchowych oraz bradyarytmii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
17.11.2022 - 17.11.2022 zmiana terminu z 10.11.2022 - 10.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
online - online
Kierownik naukowy:
dr n. med. Roman Piotrowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Intensywna opieka kardiologiczna

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-072-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-072-2022
Tytuł kursu:
Intensywna opieka kardiologiczna
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
17.11.2022 - 18.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wewnątrznaczyniowe leczenie udarów niedokrwiennych mózgu

listopad, Warszawa, 01-726/0-00-019-2022

Numer kursu:
01-726/0-00-019-2022
Tytuł kursu:
Wewnątrznaczyniowe leczenie udarów niedokrwiennych mózgu
Charakter kursu:
Kurs doskonalący zalecany przez konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinach: radiologia i diagnostyka obrazowa, neurologia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, chirurgia naczyniowa, kardiologia.
Termin(y):
21.11.2022 - 23.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Szpital CSK MSWiA, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa - Aula, III piętro, bud. administracyjny
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki; mgr Maria Poncyliusz; dr n. med. Michał Janusz Zawadzki
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 754; e-mail: teresa.witkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Stres echo. Przypadki kliniczne

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-142-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-142-2022
Tytuł kursu:
Stres echo. Przypadki kliniczne
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematem.
Termin(y):
22.11.2022 - 22.11.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-118-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-118-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
22.11.2022 - 22.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-110-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-110-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
23.11.2022 - 23.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.

listopad, Warszawa - online, 01-748/0-00-138-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-138-2022
Tytuł kursu:
Sport. Miejsce w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
24.11.2022 - 24.11.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zespół stopy cukrzycowej - diagnostyka i leczenie

grudzień, Warszawa - online, 01-732/0-00-010-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-732/0-00-010-2022
Tytuł kursu:
Zespół stopy cukrzycowej - diagnostyka i leczenie
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, angiologii, diabetologii, endokrynologii, hipertensjologii, kardiologii, ortopedii, chirurgii ogólnej.
Termin(y):
01.12.2022 - 02.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Grzegorz Madycki
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 750; e-mail: renata.piwowar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy echokardiografii, część II. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi

grudzień, Warszawa - online, 01-748/0-00-059-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-059-2022
Tytuł kursu:
Podstawy echokardiografii, część II. Kurs teoretyczny z elementami warsztatowymi
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów szkolących się w echokardiografii.
Termin(y):
01.12.2022 - 02.12.2022 zmiana terminu z 07.11.2022 - 08.11.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Możliwości neuromodulacji w chorobach układu krążenia

grudzień, Warszawa - online, 01-748/0-00-065-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-065-2022
Tytuł kursu:
Możliwości neuromodulacji w chorobach układu krążenia
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
05.12.2022 - 05.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
online - online
Kierownik naukowy:
dr n. med. Roman Piotrowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób żył kończyn górnych i dolnych

grudzień, Warszawa-online, 01-748/0-00-070-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-070-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka ultrasonograficzna chorób żył kończyn górnych i dolnych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
05.12.2022 - 06.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Paweł Lewandowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

Pierwotna i wtórna niedomykalność zastawki mitralnej

grudzień, Warszawa - online, 01-748/0-00-101-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-101-2022
Tytuł kursu:
Pierwotna i wtórna niedomykalność zastawki mitralnej
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
08.12.2022 - 08.12.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
lek. Małgorzata Sikora-Frąc
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy

grudzień, Warszawa, 01-748/0-00-121-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-121-2022
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia a funkcja tarczycy
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką kursu.
Termin(y):
13.12.2022 - 13.12.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Michał Ambroziak
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca

grudzień, Warszawa, 01-748/0-00-084-2022 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/0-00-084-2022
Tytuł kursu:
Patofizjologia, klasyfikacja i diagnostyka niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
13.12.2022 - 13.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Echokardiografia w praktyce klinicznej cz. II

grudzień, Warszawa - online, 01-748/0-00-131-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/0-00-131-2022
Tytuł kursu:
Echokardiografia w praktyce klinicznej cz. II
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla osób szkolących się w echokardiografii.
Termin(y):
13.12.2022 - 13.12.2022 zmiana terminu z 03.01.2022 - 30.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learnongowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie niewydolności serca

grudzień, Warszawa, 01-748/0-00-111-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-111-2022
Tytuł kursu:
Leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Termin(y):
14.12.2022 - 14.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jadwiga Gębalska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:

EKG w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych

grudzień, Warszawa, 01-748/0-00-104-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-104-2022
Tytuł kursu:
EKG w ostrych i przewlekłych zespołach wieńcowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
22.12.2022 - 22.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Bogumił Ramotowski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Echokardiografia w niewydolności serca. Przypadki kliniczne.

grudzień, Warszawa, 01-748/0-00-147-2022

Numer kursu:
01-748/0-00-147-2022
Tytuł kursu:
Echokardiografia w niewydolności serca. Przypadki kliniczne.
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy zainteresowanych tematyką.
Termin(y):
29.12.2022 - 29.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Beata Zaborska
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny