Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Podstawy diagnostyki i postępowania profilaktyczno-leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego

czerwiec, Lublin - online, 05-785/3-01-001-2021 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-785/3-01-001-2021
Tytuł kursu:
Podstawy diagnostyki i postępowania profilaktyczno-leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie stomatologii dziecięcej.
Termin(y):
14.06.2021 - 18.06.2021
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego; ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin
Miejsce kursu:
ONLINE -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka radiologiczna w stomatologii wieku rozwojowego

czerwiec, Warszawa, 05-785/3-08-006-2021 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-785/3-08-006-2021
Tytuł kursu:
Diagnostyka radiologiczna w stomatologii wieku rozwojowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie stomatologii dziecięcej.
Termin(y):
24.06.2021 - 25.06.2021
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej; ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
Miejsce kursu:
24.06 - on line (platforma Teams) - 25.06 - STACJONARNY: Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Binieckiego 6,Warszwa, Aula główna
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny