Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

marzec, Wrocław, 05-756/1-04-009-2021

Numer kursu:
05-756/1-04-009-2021
Tytuł kursu:
Psychoterapia dzieci i młodzieży
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Termin(y):
15.03.2021 - 19.03.2021
Organizator:
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży; Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci; ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław
Miejsce kursu:
Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży -
Kierownik naukowy:
lek. Renata Poteralska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: joanna.komar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży

wrzesień, Warszawa - online, 05-756/3-01-007-2021

Numer kursu:
05-756/3-01-007-2021
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Termin(y):
06.09.2021 - 10.09.2021
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego; ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
ONLINE - platforma Teams -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Anita Bryńska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

wrzesień, Warszawa - online, 05-756/3-02-008-2021

Numer kursu:
05-756/3-02-008-2021
Tytuł kursu:
Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Termin(y):
13.09.2021 - 17.09.2021
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
ONLINE - platforma Teams -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Anita Bryńska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny