Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Metody leczenia niewydolności serca - krótko- i długoterminowe mechaniczne wspomaganie serca. Wskazania i wyniki leczenia (system modułowy). Mechaniczne wspomaganie krążenia (system dotychczasowy)

kwiecień, Kraków, 05-747/3-15-011-2021

Numer kursu:
05-747/3-15-011-2021
Tytuł kursu:
Metody leczenia niewydolności serca - krótko- i długoterminowe mechaniczne wspomaganie serca. Wskazania i wyniki leczenia (system modułowy). Mechaniczne wspomaganie krążenia (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiochirurgii.
Termin(y):
23.04.2021 - 23.04.2021
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK; ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Miejsce kursu:
Szpital im. Jana Pawła II - ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy:
dr n. med. Karol Wierzbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Transplantologia - opieka nad dawcą serca i dawcą wielonarządowym, postępy w transplantacji serca, płuc u dorosłych i dzieci (system modułowy). Transplantacja narządów klatki piersiowej i leczenie ostrej niewydolności serca (system dotychczasowy)

kwiecień, Kraków, 05-747/3-12-010-2021

Numer kursu:
05-747/3-12-010-2021
Tytuł kursu:
Transplantologia - opieka nad dawcą serca i dawcą wielonarządowym, postępy w transplantacji serca, płuc u dorosłych i dzieci (system modułowy). Transplantacja narządów klatki piersiowej i leczenie ostrej niewydolności serca (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiochirurgii.
Termin(y):
29.04.2021 - 29.04.2021
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK; ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Miejsce kursu:
Szpital im. Jana Pawła II - ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy:
dr n. med. Karol Wierzbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny