Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy

październik, Wrocław, 05-740/3-04-007-2021 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-740/3-04-007-2021
Tytuł kursu:
Postępy w zakresie patogenezy, rozpoznawania, zapobiegania i leczenia powikłań cukrzycy
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie diabetologii.
Termin(y):
11.10.2021 - 12.10.2021
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Rajmund Adamiec
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: joanna.komar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny