Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Foniatria dziecięca

styczeń, Lublin, 05-790/3-05-001-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-790/3-05-001-2020
Tytuł kursu:
Foniatria dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.
Termin(y):
20.01.2020 - 22.01.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii; ul. Gębali 6, 20-093 Lublin
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Foniatrii i Audiologii, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy - ul. Gębali 6, 20-093 Lublin
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Grażyna Mielnik-Niedzielska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Problemy rynologiczne wieku rozwojowego

marzec, Warszawa, 05-790/3-03-007-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-790/3-03-007-2020
Tytuł kursu:
Problemy rynologiczne wieku rozwojowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.
Termin(y):
23.03.2020 - 25.03.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej (sala dydaktyczna) - ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Endoskopia w laryngologii dziecięcej

kwiecień, Poznań, 05-790/3-04-003-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-790/3-04-003-2020
Tytuł kursu:
Endoskopia w laryngologii dziecięcej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.
Termin(y):
20.04.2020 - 22.04.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; ul. Szpitalna 27/33 , 60-572 Poznań
Miejsce kursu:
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej - ul. Szpitalna 27/33 , 60-572 Poznań
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Endoskopia w laryngologii dziecięcej

listopad, Poznań, 05-790/3-04-004-2020

Numer kursu:
05-790/3-04-004-2020
Tytuł kursu:
Endoskopia w laryngologii dziecięcej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.
Termin(y):
16.11.2020 - 18.11.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; ul. Szpitalna 27/33 , 60-572 Poznań
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jarosław Szydłowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej

grudzień, Białystok - online, 05-790/3-06-008-2020 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-790/3-06-008-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie otorynolaryngologii dziecięcej.
Termin(y):
02.12.2020 - 04.12.2020 zmiana terminu z 18.03.2020 - 20.03.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Klinika Otolaryngologii Dziecięcej; ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bożena Skotnicka
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny