Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Anestezjologia, intensywna terapia i ratownictwo medyczne w stanach nagłego zagrożenia życia

luty, Warszawa, 01-785/1-05-001-2020

Numer kursu:
01-785/1-05-001-2020
Tytuł kursu:
Anestezjologia, intensywna terapia i ratownictwo medyczne w stanach nagłego zagrożenia życia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie stomatologii dziecięcej.
Termin(y):
10.02.2020 - 11.02.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej - Ośrodek Symulacji - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Krzysztof Karwan
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 809; e-mail: marzena.plaska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy diagnostyki i postępowania profilaktyczno-leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego

czerwiec, Lublin, 05-785/3-01-001-2020

Numer kursu:
05-785/3-01-001-2020
Tytuł kursu:
Podstawy diagnostyki i postępowania profilaktyczno-leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie stomatologii dziecięcej.
Termin(y):
15.06.2020 - 19.06.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego; ul. Karmelicka 7, 20-081 Lublin
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy diagnostyki i postępowania profilaktyczno-leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego

czerwiec, Wrocław, 05-785/3-01-003-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
05-785/3-01-003-2020
Tytuł kursu:
Podstawy diagnostyki i postępowania profilaktyczno-leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie stomatologii dziecięcej.
Termin(y):
22.06.2020 - 26.06.2020 zmiana terminu z 01.06.2020 - 05.06.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej; ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Urszula Kaczmarek
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Uszkodzenia pourazowe zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży (system modułowy). Traumatologia zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży (system dotychczasowy)

wrzesień, Warszawa, 05-785/3-04-009-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
05-785/3-04-009-2020
Tytuł kursu:
Uszkodzenia pourazowe zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży (system modułowy). Traumatologia zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie stomatologii dziecięcej.
Termin(y):
07.09.2020 - 11.09.2020 zmiana terminu z 31.08.2020 - 04.09.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Zakład Stomatologii Dziecięcej; ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
Miejsce kursu:
Kurs e-learningowy -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka radiologiczna w stomatologii wieku rozwojowego

wrzesień, Warszawa, 05-785/3-08-008-2020 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-785/3-08-008-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka radiologiczna w stomatologii wieku rozwojowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie stomatologii dziecięcej.
Termin(y):
17.09.2020 - 18.09.2020 zmiana terminu z 25.06.2020 - 26.06.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej IS; ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
Miejsce kursu:
17 września - zajęcia w formie-learningowej - 18 września - zajęcia w formie stacjonarnej, Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej WUM, Warszawa, ul. Binieckiego 6
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Szopiński
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny