Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży

czerwiec, Kraków, 05-756/3-01-001-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-756/3-01-001-2020
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Termin(y):
01.06.2020 - 05.06.2020
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii; ul. Kopernika 21 A , 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Renata Modrzejewska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży

grudzień, Kraków, 05-756/3-01-005-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
05-756/3-01-005-2020
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Termin(y):
14.12.2020 - 18.12.2020 zmiana terminu z 23.11.2020 - 27.11.2020
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii; ul. Kopernika 21 A , 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Renata Modrzejewska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny