Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Ostre zespoły wieńcowe

styczeń, Warszawa, 01-748/2-09-063-2020

Numer kursu:
01-748/2-09-063-2020
Tytuł kursu:
Ostre zespoły wieńcowe
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
09.01.2020 - 10.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

styczeń, Otwock, 01-748/3-15-080-2020

Numer kursu:
01-748/3-15-080-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
15.01.2020 - 15.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock- Centrum Konferencyjne, budynek administracyjny - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w kardiologii

styczeń, Otwock, 01-748/3-13-088-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/3-13-088-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
16.01.2020 - 16.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock- Centrum Konferencyjne, budynek administracyjny - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie niewydolności serca

styczeń, Warszawa, 01-748/2-10-064-2020

Numer kursu:
01-748/2-10-064-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
16.01.2020 - 17.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia zaburzeń rytmu serca

styczeń, Warszawa, 01-748/2-03-109-2020

Numer kursu:
01-748/2-03-109-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia zaburzeń rytmu serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
20.01.2020 - 22.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, sala granatowa - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca

styczeń, Warszawa, 01-748/2-07-057-2020

Numer kursu:
01-748/2-07-057-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
22.01.2020 - 24.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Kułakowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia niewydolności serca

styczeń, Warszawa, 01-748/2-04-110-2020

Numer kursu:
01-748/2-04-110-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
23.01.2020 - 27.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, sla granatowa - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Mączewski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wprowadzenie do specjalizacji w kardiologii

styczeń, Warszawa, 01-748/2-01-050-2020

Numer kursu:
01-748/2-01-050-2020
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do specjalizacji w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
27.01.2020 - 30.01.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

luty, Otwock, 01-748/3-15-081-2020

Numer kursu:
01-748/3-15-081-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
19.02.2020 - 19.02.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock- Centrum Konferencyjne, budynek administracyjny - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w kardiologii

luty, Otwock, 01-748/3-13-089-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/3-13-089-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
20.02.2020 - 20.02.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Europejskie Centrum Zdrowia Otwock- Centrum Konferencyjne, budynek administracyjny - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

marzec, Warszawa, 01-748/3-17-069-2020

Numer kursu:
01-748/3-17-069-2020
Tytuł kursu:
Aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny atestacyjny/podsumowujący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
16.03.2020 - 20.03.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca

kwiecień, Warszawa, 01-748/2-08-059-2020

Numer kursu:
01-748/2-08-059-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
06.04.2020 - 07.04.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia zaburzeń rytmu serca

kwiecień, Warszawa, 01-748/2-03-115-2020

Numer kursu:
01-748/2-03-115-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia zaburzeń rytmu serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
20.04.2020 - 22.04.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
kurs on-line -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Mączewski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne

maj, Warszawa, 01-748/3-09-061-2020

Numer kursu:
01-748/3-09-061-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
11.05.2020 - 15.05.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Kardiologii - ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

maj, Otwock, 01-748/3-15-082-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/3-15-082-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
27.05.2020 - 27.05.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Klinika -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w kardiologii

maj, Otwock, 01-748/3-13-090-2020

Numer kursu:
01-748/3-13-090-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
28.05.2020 - 28.05.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Ostre zespoły wieńcowe

czerwiec, Warszawa, 01-748/2-09-122-2020

Numer kursu:
01-748/2-09-122-2020
Tytuł kursu:
Ostre zespoły wieńcowe
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
15.06.2020 - 16.06.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Serca; ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne

czerwiec, Kraków, 05-748/3-09-037-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-748/3-09-037-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
15.06.2020 - 19.06.2020
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Kardiologii Interwencyjnej; ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko; prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

czerwiec, Otwock, 01-748/3-15-083-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/3-15-083-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
17.06.2020 - 17.06.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Klinika -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w kardiologii

czerwiec, Otwock, 01-748/3-13-091-2020

Numer kursu:
01-748/3-13-091-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
18.06.2020 - 18.06.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca

czerwiec, Warszawa, 01-748/2-02-132-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/2-02-132-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
29.06.2020 - 01.07.2020 zmiana terminu z 22.06.2020 - 24.06.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
CMKP - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. Monika Duda
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca

wrzesień, Warszawa, 01-748/2-08-060-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/2-08-060-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
22.09.2020 - 23.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

wrzesień, Otwock, 01-748/3-15-084-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/3-15-084-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
30.09.2020 - 30.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Klinika -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Ostre zespoły wieńcowe

październik, Warszawa, 01-748/2-09-121-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/2-09-121-2020
Tytuł kursu:
Ostre zespoły wieńcowe
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
01.10.2020 - 02.10.2020 zmiana terminu z 03.09.2020 - 04.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Serca; ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową, transmisja na żywo -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia niewydolności serca

październik, Warszawa, 01-748/2-04-114-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/2-04-114-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
12.10.2020 - 14.10.2020 zmiana terminu z 05.10.2020 - 07.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową, transmisja na żywo -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Mączewski
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia zaburzeń rytmu serca

październik, Warszawa, 01-748/2-03-124-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/2-03-124-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia zaburzeń rytmu serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
12.10.2020 - 14.10.2020 zmiana terminu z 05.10.2020 - 07.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
poprzez platformę e-learningową, transmisja w czasie rzeczywistym -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne

październik, Kraków - online, 05-748/3-09-038-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-748/3-09-038-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
12.10.2020 - 16.10.2020
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Kardiologii Interwencyjnej; ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko; prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

październik, Warszawa, 01-748/3-15-142-2020

Numer kursu:
01-748/3-15-142-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii Kurs specjalizacyjny - według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
22.10.2020 - 22.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Serca; ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Miejsce kursu:
kurs w streamingu -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

październik, Warszawa, 01-748/3-17-070-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-748/3-17-070-2020
Tytuł kursu:
Aktualne zalecenia w diagnostyce i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny atestacyjny/podsumowujący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
26.10.2020 - 30.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line (na żywo) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

październik, Otwock, 01-748/3-15-085-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-748/3-15-085-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
28.10.2020 - 28.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
Klinika -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Adam Torbicki
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w kardiologii

październik, Otwock, 01-748/3-13-093-2020

Numer kursu:
01-748/3-13-093-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
29.10.2020 - 29.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
kurs on-line, transmisja w czasie rzeczywistym -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Nadciśnienie tętnicze

listopad, Warszawa, 01-748/3-15-143-2020

Numer kursu:
01-748/3-15-143-2020
Tytuł kursu:
Nadciśnienie tętnicze
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii Kurs specjalizacyjny - według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
20.11.2020 - 20.11.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chorób Serca; ul. Poznańska 22, 00-685 Warszawa
Miejsce kursu:
kurs on-line -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Mirosław Dłużniewski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w kardiologii

listopad, Otwock, 01-748/3-13-092-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-748/3-13-092-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w kardiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
26.11.2020 - 26.11.2020 zmiana terminu z 01.10.2020 - 01.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii; ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Miejsce kursu:
on-line -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Sebastian Szmit
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia zaburzeń rytmu serca

listopad, Warszawa, 01-748/2-03-150-2020

Numer kursu:
01-748/2-03-150-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia zaburzeń rytmu serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
30.11.2020 - 02.12.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
poprzez platformę e-learningową, transmisja w czasie rzeczywistym -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Urszula Mackiewicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia niewydolności serca

listopad, Warszawa, 01-748/2-04-151-2020

Numer kursu:
01-748/2-04-151-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia niewydolności serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
30.11.2020 - 02.12.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową, transmisja na żywo -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Mączewski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne

listopad, Warszawa, 01-748/3-09-062-2020

Numer kursu:
01-748/3-09-062-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka inwazyjna i leczenie interwencyjne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
30.11.2020 - 04.12.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiologii; ul. Grenadierów 51/59 , 04-073 Warszawa
Miejsce kursu:
on line ( czas rzeczywisty ) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 751; e-mail: marzena.kostka@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca

grudzień, Warszawa, 01-748/2-02-152-2020

Numer kursu:
01-748/2-02-152-2020
Tytuł kursu:
Patofizjologia miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
03.12.2020 - 07.12.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Fizjologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
kurs on-line -
Kierownik naukowy:
dr hab. Monika Duda
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny