Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Leczenie zaburzeń rytmu - rola i możliwości kardiochirurga oraz elektrofizjologa Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu

październik, Warszawa, 01-747/3-11-005-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-747/3-11-005-2020
Tytuł kursu:
Leczenie zaburzeń rytmu - rola i możliwości kardiochirurga oraz elektrofizjologa Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie kardiochirurgii.
Termin(y):
27.10.2020 - 27.10.2020 zmiana terminu z 18.09.2020 - 18.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Kardiochirurgii; ul. Wołoska 137, 02-508 Warszawa
Miejsce kursu:
poprzez platformę e-learningową -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny