Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Obiektywne badanie słuchu u dzieci

grudzień, Kajetany - online, 05-733/1-02-005-2020

Numer kursu:
05-733/1-02-005-2020
Tytuł kursu:
Obiektywne badanie słuchu u dzieci
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie audiologii i foniatrii.
Termin(y):
14.12.2020 - 18.12.2020
Organizator:
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu; Klinika Audiologii i Foniatrii; ul. Mokra 17, 05-830 Kajetany k/ Nadarzyna
Miejsce kursu:
ONLINE -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kochanek
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny