Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Kurs podsumowujący (atestacyjny)

wrzesień, Warszawa, 01-727/1-09-012-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-727/1-09-012-2020
Tytuł kursu:
Kurs podsumowujący (atestacyjny)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny atestacyjny/podsumowujący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie radioterapii onkologicznej.
Termin(y):
14.09.2020 - 18.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Onkologii i Chorób Piersi; ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online- streaming -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Milena Szacht
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: ewa.sosnowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy skojarzonego leczenia chorób nowotworowych oraz analiza badań klinicznych

październik, Kraków, 05-727/1-06-001-2020

Numer kursu:
05-727/1-06-001-2020
Tytuł kursu:
Podstawy skojarzonego leczenia chorób nowotworowych oraz analiza badań klinicznych
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie radioterapii onkologicznej.
Termin(y):
05.10.2020 - 09.10.2020
Organizator:
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Gliwicach; Klinika Radioterapii; ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
Miejsce kursu:
Klinika Radioterapii - ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
Kierownik naukowy:
dr n. med. Tomasz Skóra
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny