Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Neuroradiologia (system modułowy). Ośrodkowy układ nerwowy (system dotychczasowy).

luty, Warszawa, 01-726/3-08-015-2020

Numer kursu:
01-726/3-08-015-2020
Tytuł kursu:
Neuroradiologia (system modułowy). Ośrodkowy układ nerwowy (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
24.02.2020 - 25.02.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, Aula MAGNA
Kierownik naukowy:
dr n. med. Tomasz Bulski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 754; e-mail: teresa.witkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego (system modułowy). Diagnostyka układu kostnego (system dotychczasowy).

marzec, Warszawa, 01-726/3-07-013-2020

Numer kursu:
01-726/3-07-013-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego (system modułowy). Diagnostyka układu kostnego (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
02.03.2020 - 03.03.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, Aula MAGNA
Kierownik naukowy:
dr n. med. Marcin Waśko
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 754; e-mail: teresa.witkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).

marzec, Warszawa-online, 01-726/3-01-001-2020

Numer kursu:
01-726/3-01-001-2020
Tytuł kursu:
Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
16.03.2020 - 18.03.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
mgr inż. Ryszard Kowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 754; e-mail: teresa.witkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka obrazowa chorób jamy brzusznej (system modułowy). Jama brzuszna (system dotychczasowy)

marzec, Łódź, 05-726/3-09-002-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-726/3-09-002-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka obrazowa chorób jamy brzusznej (system modułowy). Jama brzuszna (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
20.03.2020 - 22.03.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej; ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Miejsce kursu:
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne - ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi (system modułowy). Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka (system dotychczasowy).

marzec, Warszawa-online, 01-726/3-06-011-2020

Numer kursu:
01-726/3-06-011-2020
Tytuł kursu:
Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi (system modułowy). Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
23.03.2020 - 24.03.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Ewa Nawrocka-Laskus
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 754; e-mail: teresa.witkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Układ moczowy i narządy rodne

kwiecień, Warszawa, 01-726/1-11-017-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-726/1-11-017-2020
Tytuł kursu:
Układ moczowy i narządy rodne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
20.04.2020 - 21.04.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej - ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Katarzyna Sklinda
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 754; e-mail: teresa.witkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Termin zostanie podany w późniejszym czasie.

Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).

czerwiec, Warszawa-online, 01-726/3-01-002-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-726/3-01-002-2020
Tytuł kursu:
Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
15.06.2020 - 17.06.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
mgr inż. Ryszard Kowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej (system modułowy). Diagnostyka radiologiczna chorób klatki piersiowej (system dotychczasowy)

wrzesień, Bydgoszcz, 05-726/3-10-001-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-726/3-10-001-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej (system modułowy). Diagnostyka radiologiczna chorób klatki piersiowej (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
21.09.2020 - 22.09.2020
Organizator:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera; Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej; ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Miejsce kursu:
Katedra i Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej - ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).

wrzesień, Warszawa, 01-726/3-01-003-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-726/3-01-003-2020
Tytuł kursu:
Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
21.09.2020 - 23.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
mgr inż. Ryszard Kowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka obrazowa chorób jamy brzusznej (system modułowy). Jama brzuszna (system dotychczasowy).

wrzesień, e-learning, 01-726/3-09-023-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-726/3-09-023-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka obrazowa chorób jamy brzusznej (system modułowy). Jama brzuszna (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
28.09.2020 - 30.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
e-learning -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Cieszanowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy ultrasonografii pediatrycznej

październik, Warszawa, 05-726/1-04-003-2020

Numer kursu:
05-726/1-04-003-2020
Tytuł kursu:
Podstawy ultrasonografii pediatrycznej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
05.10.2020 - 08.10.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Zakład Radiologii Pediatrycznej; ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
Kurs odbędzie się w formie e-learningu (platforma WUM) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Michał Brzewski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej (system modułowy) Diagnostyka radiologiczna chorób klatki piersiowej (system dotychczasowy)

październik, Warszawa, 01-726/3-10-024-2020 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-726/3-10-024-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej (system modułowy) Diagnostyka radiologiczna chorób klatki piersiowej (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs specjalizacyjny według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie radiologia i diagnostyka obrazowa Kurs specjalizacyjny - według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie radiologia i diagnostyka obrazowa.
Termin(y):
29.10.2020 - 30.10.2020 zmiana terminu z 22.10.2020 - 23.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
streaming - online -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Katarzyna Błasińska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Układ moczowy i narządy rodne

listopad, Warszawa, 01-726/1-11-018-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-726/1-11-018-2020
Tytuł kursu:
Układ moczowy i narządy rodne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
04.11.2020 - 05.11.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej - ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Katarzyna Sklinda
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi (system modułowy). Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka (system dotychczasowy).

listopad, Warszawa, 01-726/3-06-012-2020

Numer kursu:
01-726/3-06-012-2020
Tytuł kursu:
Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi (system modułowy). Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
16.11.2020 - 17.11.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online-streaming -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Ewa Nawrocka-Laskus
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).

listopad, Warszawa, 01-726/3-01-004-2020

Numer kursu:
01-726/3-01-004-2020
Tytuł kursu:
Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system modułowy). Kurs wprowadzający I: Fizyczne i techniczne podstawy radiologicznych metod obrazowania (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
16.11.2020 - 18.11.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online - streaming -
Kierownik naukowy:
mgr inż. Ryszard Kowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego (system modułowy). Diagnostyka układu kostnego (system dotychczasowy).

listopad, Warszawa, 01-726/3-07-014-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-726/3-07-014-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka obrazowa układu mięśniowo-szkieletowego (system modułowy). Diagnostyka układu kostnego (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
23.11.2020 - 24.11.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online - streaming -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Marcin Waśko
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Neuroradiologia (system modułowy). Ośrodkowy układ nerwowy (system dotychczasowy).

grudzień, Warszawa, 01-726/3-08-016-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-726/3-08-016-2020
Tytuł kursu:
Neuroradiologia (system modułowy). Ośrodkowy układ nerwowy (system dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.
Termin(y):
07.12.2020 - 08.12.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej; ul. Wołoska 137 , 02-507 Warszawa
Miejsce kursu:
online - streaming -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Tomasz Bulski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: katarzyna.kowalczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny