Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Diagnostyka patomorfologiczna z uwzględnieniem materiału biopsyjnego

sierpień, Warszawa, 01-722/1-06-002-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-722/1-06-002-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka patomorfologiczna z uwzględnieniem materiału biopsyjnego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny atestacyjny/podsumowujący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie patomorfologii.
Termin(y):
31.08.2020 - 25.09.2020 zmiana terminu z 25.05.2020 - 22.06.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Patomorfologii; ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Miejsce kursu:
Zakład Patomorfologii - ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Andrzej Mróz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 5693803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny