Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Traumatologia dziecięca

marzec, Poznań, 05-702/3-03-009-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-702/3-03-009-2020
Tytuł kursu:
Traumatologia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii dziecięcej.
Termin(y):
30.03.2020 - 03.04.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej; ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej - ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, główny budynek szpitala, sala 1A - parter, godzina 08:30
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Chirurgia noworodka

maj, Poznań, 05-702/3-02-018-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-702/3-02-018-2020
Tytuł kursu:
Chirurgia noworodka
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według jednolitego programu specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.03.2019), dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii dziecięcej.
Termin(y):
04.05.2020 - 08.05.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej; ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej - ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Michał Błaszczyński
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Urologia dziecięca

czerwiec, Poznań, 05-702/3-05-019-2020

Numer kursu:
05-702/3-05-019-2020
Tytuł kursu:
Urologia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według jednolitego programu specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.03.2019), dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii dziecięcej.
Termin(y):
15.06.2020 - 19.06.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej; ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej

wrzesień, Warszawa, 05-702/3-01-012-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-702/3-01-012-2020
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii dziecięcej.
Termin(y):
21.09.2020 - 25.09.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Chirurgii Dziecięcej I WL; ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chirurgii Dziecięcej WUM - ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Urologia dziecięca

wrzesień, Poznań, 05-702/3-05-020-2020

Numer kursu:
05-702/3-05-020-2020
Tytuł kursu:
Urologia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według jednolitego programu specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.03.2019), dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii dziecięcej.
Termin(y):
21.09.2020 - 25.09.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej; ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Chirurgia noworodka

wrzesień, Warszawa, 05-702/3-02-013-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-702/3-02-013-2020
Tytuł kursu:
Chirurgia noworodka
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii dziecięcej.
Termin(y):
28.09.2020 - 02.10.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Chirurgii Dziecięcej I WL; ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chirurgii Dziecięcej WUM - ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kamiński
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej

listopad, Białystok, 05-702/3-01-014-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-702/3-01-014-2020
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według jednolitego programu specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.03.2019), dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie chirurgii dziecięcej.
Termin(y):
16.11.2020 - 20.11.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej; ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Miejsce kursu:
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej - ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Dębek
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny