Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Neuropatologia

styczeń, Poznań, 05-718/3-09-001-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-718/3-09-001-2020
Tytuł kursu:
Neuropatologia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neurologii.
Termin(y):
13.01.2020 - 17.01.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Zakład Neurochemii i Neuropatologii; ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Miejsce kursu:
Zakład Neurochemii i Neuropatologii - ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, wejście "K" II piętro, godzina 09:00
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w neurologii

luty, Poznań, 05-718/3-10-005-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-718/3-10-005-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w neurologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neurologii.
Termin(y):
15.02.2020 - 16.02.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii; ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii - ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, zbiórka uczestników: sala seminaryjna Kliniki; wejście „K” – parter, godzina 08:15
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Roman Jankowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Choroby naczyń krwionośnych centralnego układu nerwowego

luty, Poznań, 05-718/1-21-004-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-718/1-21-004-2020
Tytuł kursu:
Choroby naczyń krwionośnych centralnego układu nerwowego
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny fakultatywny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie neurologii.
Termin(y):
22.02.2020 - 23.02.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii; ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii - ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, zbiórka uczestników: sala seminaryjna Kliniki; wejście „K” – parter, godzina 08:15
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Roman Jankowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Onkologia w neurologii

luty, Warszawa, 01-718/3-10-008-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-718/3-10-008-2020
Tytuł kursu:
Onkologia w neurologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neurologii.
Termin(y):
27.02.2020 - 28.02.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Neurologii i Epileptologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
Szpital im. prof. W.Orłowskiego - Sala wykładowa, I piętro - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Postępy w neurologii

maj, Warszawa, 01-718/3-11-009-2020

Numer kursu:
01-718/3-11-009-2020
Tytuł kursu:
Postępy w neurologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie w zakresie neurologii.
Termin(y):
11.05.2020 - 15.05.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Neurologii i Epileptologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową (streaming), bez możliwości osobistego udziału uczestników. -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Neuropatologia

maj, Warszawa, 01-718/3-09-016-2020

Numer kursu:
01-718/3-09-016-2020
Tytuł kursu:
Neuropatologia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neurologii.
Termin(y):
25.05.2020 - 29.05.2020
Organizator:
Instytut Psychiatrii i Neurologii; Zakład Neuropatologii; ul. Sobieskiego 9 , 02-957 Warszawa
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 808; e-mail: paulina.zukowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Padaczka

czerwiec, Warszawa, 01-718/3-04-004-2020

Numer kursu:
01-718/3-04-004-2020
Tytuł kursu:
Padaczka
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neurologii.
Termin(y):
15.06.2020 - 19.06.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Neurologii i Epileptologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
WYŁĄCZNIE poprzez platformę e-learningową (streaming), bez możliwości osobistego udziału uczestników. -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Joanna Jędrzejczak
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Neuropatologia

październik, Warszawa, 01-718/3-09-017-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-718/3-09-017-2020
Tytuł kursu:
Neuropatologia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neurologii.
Termin(y):
05.10.2020 - 09.10.2020
Organizator:
Instytut Psychiatrii i Neurologii; Zakład Neuropatologii; ul. Sobieskiego 9 , 02-957 Warszawa
Miejsce kursu:
KURS ONLINE -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 808; e-mail: paulina.zukowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Choroby zapalne i demielinizacyjne - system modułowy. Choroby zapalno-demielinizacyjne - system dotychczasowy

październik, Warszawa, 01-718/3-08-007-2020 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-718/3-08-007-2020
Tytuł kursu:
Choroby zapalne i demielinizacyjne - system modułowy. Choroby zapalno-demielinizacyjne - system dotychczasowy
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie neurologii.
Termin(y):
21.10.2020 - 23.10.2020 zmiana terminu z 09.09.2020 - 11.09.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Neurologii i Epileptologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
streaming -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Postępy w neurologii

listopad, Warszawa, 01-718/3-11-010-2020

Numer kursu:
01-718/3-11-010-2020
Tytuł kursu:
Postępy w neurologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie w zakresie neurologii.
Termin(y):
16.11.2020 - 20.11.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Neurologii i Epileptologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
streaming - transmisja na zywo -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych

grudzień, Poznań, 05-718/1-20-003-2020

Numer kursu:
05-718/1-20-003-2020
Tytuł kursu:
Urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa, rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny fakultatywny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie neurologii.
Termin(y):
05.12.2020 - 06.12.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii; ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Roman Jankowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Choroby zwyrodnieniowe (tryb modułowy). Choroby układu pozapiramidowego (tryb dotychczasowy).

grudzień, Warszawa, 01-718/3-07-006-2020

Numer kursu:
01-718/3-07-006-2020
Tytuł kursu:
Choroby zwyrodnieniowe (tryb modułowy). Choroby układu pozapiramidowego (tryb dotychczasowy).
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie neurologii.
Termin(y):
09.12.2020 - 11.12.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Neurologii i Epileptologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
online - streaming ( transmisja na żywo) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny