Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Biostatystyka

wrzesień, Kraków, 05-710/3-04-001-2020

Numer kursu:
05-710/3-04-001-2020
Tytuł kursu:
Biostatystyka
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie epidemiologii.
Termin(y):
01.09.2020 - 04.09.2020
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej; ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Agnieszka Pac
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Biostatystyka

listopad, Warszawa - online, 01-710/3-04-002-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-710/3-04-002-2020
Tytuł kursu:
Biostatystyka
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie epidemiologii.
Termin(y):
17.11.2020 - 20.11.2020
Organizator:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny; Zakład Kształcenia i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym; ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Miejsce kursu:
ONLINE Microsoft Teams -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz; dr n. biol. Daniel Rabczenko
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Problemy onkologiczne w epidemiologii

listopad, Warszawa - online, 01-710/3-03-001-2020

Numer kursu:
01-710/3-03-001-2020
Tytuł kursu:
Problemy onkologiczne w epidemiologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie epidemiologii.
Termin(y):
25.11.2020 - 26.11.2020
Organizator:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny; Zakład Kształcenia i Komunikacji w Zdrowiu Publicznym; ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Miejsce kursu:
ONLINE Microsoft Teams -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny