Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Anestezja i analgezja regionalna

styczeń, Lublin, 05-701/1-04-010-2020

Numer kursu:
05-701/1-04-010-2020
Tytuł kursu:
Anestezja i analgezja regionalna
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
27.01.2020 - 31.01.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Jaczewskiego 8 , 20-954 Lublin
Miejsce kursu:
SPSK Nr 4, Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Jaczewskiego 8 , 20-954 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

styczeń, Warszawa, 05-701/1-06-031-2020

Numer kursu:
05-701/1-06-031-2020
Tytuł kursu:
Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
27.01.2020 - 31.01.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej; ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Intensywna terapia z elementami toksykologii

luty, Gdańsk, 05-701/1-03-004-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-701/1-03-004-2020
Tytuł kursu:
Intensywna terapia z elementami toksykologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
03.02.2020 - 07.02.2020
Organizator:
Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Miejsce kursu:
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezjologia w onkologii

luty, Gdańsk, 05-701/1-08-005-2020

Numer kursu:
05-701/1-08-005-2020
Tytuł kursu:
Anestezjologia w onkologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
12.02.2020 - 14.02.2020
Organizator:
Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Miejsce kursu:
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Kierownik naukowy:
dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezja i analgezja regionalna

luty, Zabrze, 05-701/1-04-023-2020

Numer kursu:
05-701/1-04-023-2020
Tytuł kursu:
Anestezja i analgezja regionalna
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
17.02.2020 - 21.02.2020
Organizator:
Śląski Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej; ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze
Miejsce kursu:
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, SPSK nr 1 im. prof. St. Szyszko ŚUM - ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze (budynek nr 4, III piętro), 08:30
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

marzec, Wrocław, 05-701/1-06-013-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-701/1-06-013-2020
Tytuł kursu:
Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
23.03.2020 - 27.03.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Marzena Zielińska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)

marzec, Wrocław, 05-701/3-04-016-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-701/3-04-016-2020
Tytuł kursu:
Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
30.03.2020 - 03.04.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Waldemar Goździk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie bólu

maj, Wrocław, 05-701/3-03-015-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-701/3-03-015-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie bólu
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
04.05.2020 - 08.05.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Waldemar Goździk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: joanna.komar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

maj, Warszawa, 05-701/1-06-032-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-701/1-06-032-2020
Tytuł kursu:
Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
18.05.2020 - 22.05.2020
Organizator:
Warszawski Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej; ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Miejsce kursu:
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Żwirki i Wigury 63a, 02-091 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Magdalena Mierzewska-Schmidt
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)

czerwiec, Gdańsk, 05-701/3-04-008-2020 Zmiana terminu

Numer kursu:
05-701/3-04-008-2020
Tytuł kursu:
Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
01.06.2020 - 05.06.2020 zmiana terminu z 30.03.2020 - 03.04.2020
Organizator:
Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca

czerwiec, Poznań, 05-701/1-06-035-2020

Numer kursu:
05-701/1-06-035-2020
Tytuł kursu:
Anestezjologia i intensywna terapia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
15.06.2020 - 19.06.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Św. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Alicja Bartkowska-Śniatkowska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Intensywna terapia z elementami toksykologii

czerwiec, Katowice, 05-701/1-03-020-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-701/1-03-020-2020
Tytuł kursu:
Intensywna terapia z elementami toksykologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
29.06.2020 - 03.07.2020
Organizator:
Śląski Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Miejsce kursu:
online - na platformie ZOOM -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Intensywna terapia dorosłych - postępy

październik, Lublin, 05-701/1-02-021-2020

Numer kursu:
05-701/1-02-021-2020
Tytuł kursu:
Intensywna terapia dorosłych - postępy
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
05.10.2020 - 09.10.2020
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Jaczewskiego 8 , 20-954 Lublin
Miejsce kursu:
on-line -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Diagnostyka i leczenie bólu

październik, Warszawa, 01-701/1-07-005-2020

Numer kursu:
01-701/1-07-005-2020
Tytuł kursu:
Diagnostyka i leczenie bólu
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
19.10.2020 - 22.10.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
online (transmisja na żywo) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 5693803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezjologia w onkologii

listopad, Kraków - online, 05-701/1-08-001-2020 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-701/1-08-001-2020
Tytuł kursu:
Anestezjologia w onkologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
04.11.2020 - 06.11.2020
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
online -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Małgorzata Zając
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)

grudzień, Katowice, 05-701/3-04-019-2020 Kurs odwołany

Numer kursu:
05-701/3-04-019-2020
Tytuł kursu:
Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
07.12.2020 - 11.12.2020
Organizator:
Śląski Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Miejsce kursu:
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii - ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Anestezja w położnictwie

grudzień, Gdańsk - online, 05-701/1-05-009-2020

Numer kursu:
05-701/1-05-009-2020
Tytuł kursu:
Anestezja w położnictwie
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
07.12.2020 - 11.12.2020
Organizator:
Gdański Uniwersytet Medyczny; Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk
Miejsce kursu:
ONLINE -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Anna Dylczyk-Sommer
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: joanna.komar@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny