Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Metody biologii molekularnej w diagnostyce medycznej i badaniach naukowych

marzec, Warszawa, 01-708/0-00-001-2019 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-708/0-00-001-2019
Tytuł kursu:
Metody biologii molekularnej w diagnostyce medycznej i badaniach naukowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalacy. Kurs doskonalący dla lekarzy specjalizujących sie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów: diagnostyki laboratoryjnej, genetyki klinicznej, transplantologii, immunologii klinicznej, hematologii, onkologii, patomorfologii i wszystkie osoby zainteresowane tematem..
Termin(y):
04.03.2019 - 08.03.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Cytologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103 , 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Zakład Cytologii Klinicznej - ul. Marymoncka 99/103 , 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Marcin Rylski
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Techniki molekularne w schorzeniach immunologicznych i w transplantologii

marzec, Warszawa, 01-708/0-00-002-2019 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-708/0-00-002-2019
Tytuł kursu:
Techniki molekularne w schorzeniach immunologicznych i w transplantologii
Charakter kursu:
Kurs doskonalacy. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów: diagnostów laboratoryjnych, genetyków klinicznych, patomorfologów i innych zainteresowanych tematem..
Termin(y):
16.03.2019 - 17.03.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Cytologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103 , 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Zakład Cytologii Klinicznej - ul. Marymoncka 99/103 , 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Marcin Rylski
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Podstawy molekularne i genetyczne oraz aspekty immunologiczne chorób nowotworowych

marzec, Warszawa, 01-708/0-00-003-2019 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-708/0-00-003-2019
Tytuł kursu:
Podstawy molekularne i genetyczne oraz aspekty immunologiczne chorób nowotworowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalacy. Kurs doskonalący w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i/lub dla lekarzy specjalistów objętych programem doskonalenia w dziedzinie: genetyka kliniczna, diagnostyka laboratoryjna, immunologia kliniczna, patomorfologia i innych zainteresowanych tematem..
Termin(y):
30.03.2019 - 30.03.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Cytologii Klinicznej; ul. Marymoncka 99/103 , 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Zakład Cytologii Klinicznej - ul. Marymoncka 99/103 , 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
mgr inż. Sylwia Pabian-Jewuła
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Histologia i cytologia chorób tarczycy

kwiecień, Warszawa, 01-722/0-00-013-2019

Numer kursu:
01-722/0-00-013-2019
Tytuł kursu:
Histologia i cytologia chorób tarczycy
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w zakresie patomorfologii.
Termin(y):
08.04.2019 - 10.04.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Patomorfologii; ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Miejsce kursu:
ul. Schroegera 82, 01-826 Warszawa ; Dom Nauki CMKP- Sala 315 -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Andrzej Mróz
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: marianna.bialek@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych

maj, Warszawa, 01-708/0-00-005-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-708/0-00-005-2019
Tytuł kursu:
Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy hematologów, onkologów, patomorfologów, pracowników laboratoriów diagnostycznych.
Termin(y):
07.05.2019 - 10.05.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Pracownia Cytometrii Przepływowej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. przyr. Grażyna Hoser
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych

październik, Warszawa, 01-708/0-00-006-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-708/0-00-006-2019
Tytuł kursu:
Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy hematologów, onkologów, patomorfologów, pracowników laboratoriów diagnostycznych.
Termin(y):
28.10.2019 - 31.10.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Pracownia Cytometrii Przepływowej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, sala 415B
Kierownik naukowy:
dr n. przyr. Grażyna Hoser
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych

listopad, Warszawa, 01-708/0-00-058-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-708/0-00-058-2019
Tytuł kursu:
Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy hematologów, onkologów, patomorfologów, pracowników laboratoriów diagnostycznych.
Termin(y):
19.11.2019 - 20.11.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Pracownia Cytometrii Przepływowej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. przyr. Grażyna Hoser
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych

listopad, Warszawa, 01-708/0-00-059-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-708/0-00-059-2019
Tytuł kursu:
Podstawy cytometrii przepływowej - zastosowanie w diagnostyce i badaniach naukowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy hematologów, onkologów, patomorfologów, pracowników laboratoriów diagnostycznych.
Termin(y):
27.11.2019 - 28.11.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Pracownia Cytometrii Przepływowej; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. przyr. Grażyna Hoser
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Patologia przewodu pokarmowego dla patomorfologów

grudzień, Warszawa, 01-722/0-00-001-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-722/0-00-001-2019
Tytuł kursu:
Patologia przewodu pokarmowego dla patomorfologów
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs doskonalący dla lekarzy specjalizujących się w zakresie patomorfologii..
Termin(y):
02.12.2019 - 06.12.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej; ul. W. K. Roentgena 5 , 02-781 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej ( Budynek naukowy 4 piętro) - ul. W. K. Roentgena 5 , 02-781 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Andrzej Mróz
Zgłoszenia na kurs:
elektroniczny foprmularz zgłoszeniowy; tel.: 22 5693803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Uropatologia w codziennej praktyce - algorytmy diagnostyczne

grudzień, Warszawa, 01-722/0-00-018-2019

Numer kursu:
01-722/0-00-018-2019
Tytuł kursu:
Uropatologia w codziennej praktyce - algorytmy diagnostyczne
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs doskonalący dla lekarzy specjalizujących sie w zakresie patomorfologii. Konferencja szkoleniowa w formie kursu doskonalącego dla lekarzy specjalizującyh się w patomorfologii i patomorfologów.
Termin(y):
13.12.2019 - 14.12.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Patomorfologii; ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Miejsce kursu:
CMKP, (aula Magna) - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Andrzej Mróz
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 5693803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny