Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Onkologia urologiczna

styczeń, Wrocław, 05-729/3-05-005-2019

Numer kursu:
05-729/3-05-005-2019
Tytuł kursu:
Onkologia urologiczna
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
28.01.2019 - 30.01.2019
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

luty, Warszawa, 01-729/3-02-004-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-004-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
12.02.2019 - 14.02.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Plastycznej; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
Szpital im. prof. W.Orłowskiego - Klinika Chirurgii Plastycznej - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Endourologia i ESWL

luty, Wrocław, 05-729/3-06-006-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-729/3-06-006-2019
Tytuł kursu:
Endourologia i ESWL
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
25.02.2019 - 27.02.2019
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Geriatria

luty, Warszawa, 01-729/3-04-002-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-04-002-2019
Tytuł kursu:
Geriatria
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
28.02.2019 - 28.02.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Geriatrii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, sala Granatowa
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 805; e-mail: izabella.grabowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.
Odnośniki:

Przetaczanie krwi i jej składników

marzec, Łódź, 05-760/3-44-006-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-760/3-44-006-2019
Tytuł kursu:
Przetaczanie krwi i jej składników
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.), których zgodnie z programem specjalizacji kurs obowiązuje.
Termin(y):
12.03.2019 - 13.03.2019
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź
Miejsce kursu:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, IV piętro, sala 408
Kierownik naukowy:
lek. Dioniza Marciniak-Bielak
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Diagnostyka obrazowa w urologii

marzec, Warszawa, 01-729/3-09-020-2019 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-09-020-2019
Tytuł kursu:
Diagnostyka obrazowa w urologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
18.03.2019 - 20.03.2019 zmiana terminu z 27.03.2019 - 29.03.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; I Klinika Urologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
I Klinika Urologii - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
lek. Sebastian Piotrowicz
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.
Odnośniki:

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

marzec, Warszawa, 01-729/3-02-005-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-005-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
19.03.2019 - 21.03.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Plastycznej; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
SKSK im. Prof. W.Orłowskiego - Klinika Chirurgii Plastycznej - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Warsztaty dydaktyczne - laparoskopia w urologii

marzec, Wrocław, 05-729/3-10-008-2019

Numer kursu:
05-729/3-10-008-2019
Tytuł kursu:
Warsztaty dydaktyczne - laparoskopia w urologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
25.03.2019 - 26.03.2019
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Neurourologia

marzec, Warszawa, 01-729/3-07-013-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-07-013-2019
Tytuł kursu:
Neurourologia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
25.03.2019 - 26.03.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; II Klinika Urologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Szpital Bielański, II Klinika Urologii - ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kryst
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Onkologia urologiczna

marzec, Kraków, 05-729/3-05-001-2019

Numer kursu:
05-729/3-05-001-2019
Tytuł kursu:
Onkologia urologiczna
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
25.03.2019 - 27.03.2019
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra i Klinika Urologii; ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
Miejsce kursu:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, sala nr 7 (wysoki parter) - ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, godzina 9.00
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: agnieszka.stepkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

marzec, Warszawa, 01-729/3-02-006-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-006-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
26.03.2019 - 28.03.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Plastycznej; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
Klinika Chirurgii Plastycznej - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Warsztaty dydaktyczne - laparoskopia w urologii

kwiecień, Kraków, 05-729/3-10-003-2019

Numer kursu:
05-729/3-10-003-2019
Tytuł kursu:
Warsztaty dydaktyczne - laparoskopia w urologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
08.04.2019 - 09.04.2019
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra i Klinika Urologii; ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
Miejsce kursu:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego - ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, godzina 9.00
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Przetaczanie krwi i jej składników

kwiecień, Opole, 05-760/3-44-017-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-760/3-44-017-2019
Tytuł kursu:
Przetaczanie krwi i jej składników
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego w zakresie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
11.04.2019 - 12.04.2019
Organizator:
Opolska Izba Lekarska; ul. Grunwaldzka 23; 45-054 Opole
Miejsce kursu:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. Augustyna Kośnego 55, 46-020 Opole
Kierownik naukowy:
dr n. med. Iwona Rajca-Biernacka
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Neurourologia

kwiecień, Wrocław, 05-729/3-07-007-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-729/3-07-007-2019
Tytuł kursu:
Neurourologia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
23.04.2019 - 24.04.2019
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej; ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej - ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Romuald Zdrojowy
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Onkologia urologiczna

kwiecień, Otwock, 01-729/3-05-010-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-05-010-2019
Tytuł kursu:
Onkologia urologiczna
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
24.04.2019 - 26.04.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; II Klinika Urologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
ECZ Otwock - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kryst
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.
Odnośniki:

Zdrowie publiczne

maj, e-learning, 05-730/3-42-068-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-730/3-42-068-2019
Tytuł kursu:
Zdrowie publiczne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) we wszystkich specjalnościach.
Termin(y):
11.05.2019 - 19.05.2019
Organizator:
Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie; Ośrodek Kształcenia Medycznego i Katedra Zdrowia Publicznego; ul. Dekerta 2, 35-030 Rzeszów
Miejsce kursu:
Kurs e-learningowy -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Wacław Kruk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Leczenie żywieniowe

maj, Warszawa, 01-729/3-03-019-2019 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-03-019-2019
Tytuł kursu:
Leczenie żywieniowe
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
27.05.2019 - 28.05.2019 zmiana terminu z 23.05.2019 - 24.05.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; I Klinika Urologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
I Klinika Urologii - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Tomasz Bużański
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.
Odnośniki:

Endourologia i ESWL (system modułowy). Endourologia (system dotychczasowy)

maj, Kraków, 05-729/3-06-002-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-729/3-06-002-2019
Tytuł kursu:
Endourologia i ESWL (system modułowy). Endourologia (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
27.05.2019 - 29.05.2019
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra i Klinika Urologii; ul. Grzegórzecka 18, 31-531 Kraków
Miejsce kursu:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego - ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków, sala nr 2 (wysoki parter)
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Chłosta
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Geriatria

maj, Warszawa, 04-729/3-04-001-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
04-729/3-04-001-2019
Tytuł kursu:
Geriatria
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
31.05.2019 - 31.05.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Geriatrii i Gerontologii; ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Miejsce kursu:
Szkoła Zdrowia Publicznego - ul. Kleczewska 61/63 , 01-826 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jacek Putz
Zgłoszenia na kurs:
mgr Jolanta Ostalska; CMKP; tel.: 22 56 01 132; e-mail: jolanta.ostalska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie urologii

czerwiec, Warszawa, 01-729/3-01-021-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-01-021-2019
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie urologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
cz.1    03.06.2019 - 07.06.2019     : Moduł I - Europejskie Centrum Zdrowia, ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
cz.2    18.11.2019 - 22.11.2019     : Moduł II - SPSK im. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Urologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa; II Klinika Urologii
Miejsce kursu:
informacja niżej -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Stanisław Szempliński
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
cz.1 03.06.2019 - 07.06.2019; Europejskie Centrum Zdrowia, ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock cz.2 18.11.2019 - 22.11.2019; SPSK im. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Odnośniki:

Geriatria

wrzesień, Warszawa, 01-729/3-04-014-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-04-014-2019
Tytuł kursu:
Geriatria
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
23.09.2019 - 23.09.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; II Klinika Urologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Szpital Bielański, II Klinika Urologii - ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kryst
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

wrzesień, Warszawa, 01-729/3-02-007-2019 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-007-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
30.09.2019 - 02.10.2019 zmiana terminu z 01.10.2019 - 03.10.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Plastycznej; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
SKSK im. Prof. W.Orłowskiego - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie urologii

wrzesień, Warszawa, 01-729/3-01-025-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-01-025-2019
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie urologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
cz.1    30.09.2019 - 04.10.2019     : Moduł I - Europejskie Centrum Zdrowia, ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
cz.2    09.12.2019 - 13.12.2019     : Moduł II - SPSK im. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; II Klinika Urologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
informacja niżej -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kryst; dr n. med. Stanisław Szempliński
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
cz.1 30.09.2019 - 04.10.2019; Europejskie Centrum Zdrowia, ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock cz.2 09.12.2019 - 13.12.2019; SPSK im. Orłowskiego, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
Odnośniki:

Przetaczanie krwi i jej składników

październik, Łódź, 05-760/3-44-007-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-760/3-44-007-2019
Tytuł kursu:
Przetaczanie krwi i jej składników
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.), których zgodnie z programem specjalizacji kurs obowiązuje.
Termin(y):
01.10.2019 - 02.10.2019
Organizator:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa; ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź
Miejsce kursu:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. Franciszkańska 17/25, 91-433 Łódź, IV piętro, sala 408
Kierownik naukowy:
lek. Dioniza Marciniak-Bielak
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 807; e-mail: dorota.kleniewska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

październik, Warszawa, 01-729/3-02-008-2019 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-008-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
07.10.2019 - 09.10.2019 zmiana terminu z 08.10.2019 - 10.10.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Plastycznej; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
SKSK im. Prof. W.Orłowskiego - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

październik, Katowice, 01-729/3-02-030-2019

Numer kursu:
01-729/3-02-030-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
07.10.2019 - 09.10.2019
Organizator:
Śląska Izba Lekarska; ul. Grażyńskiego 49 A; 40-126 Katowice
Miejsce kursu:
Śląska Izba Lekarska - ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 868; e-mail: malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zdrowie publiczne

październik, Opole, 05-730/3-42-149-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-730/3-42-149-2019
Tytuł kursu:
Zdrowie publiczne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie wszystkich specjalizacji.
Termin(y):
cz.1    08.10.2019 - 12.10.2019
cz.2    17.10.2019 - 19.10.2019
Organizator:
Opolska Izba Lekarska; ul. Grunwaldzka 23; 45-054 Opole
Miejsce kursu:
Opolska Izba Lekarska - ul. Grunwaldzka 23; 45-054 Opole
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Teresa Kokot
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Geriatria

październik, Warszawa, 01-729/3-04-003-2019

Numer kursu:
01-729/3-04-003-2019
Tytuł kursu:
Geriatria
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
17.10.2019 - 17.10.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Geriatrii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Dom Nauki CMKP - ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, sala S2
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 805; e-mail: izabella.grabowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.
Odnośniki:

Warsztaty dydaktyczne - laparoskopia w urologii

październik, Otwock, 01-729/3-10-012-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-10-012-2019
Tytuł kursu:
Warsztaty dydaktyczne - laparoskopia w urologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
21.10.2019 - 22.10.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; II Klinika Urologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
ECZ Otwock - ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
Kierownik naukowy:
dr n. med. Łukasz Nyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.
Odnośniki:

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

październik, Warszawa, 01-729/3-02-009-2019 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-009-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
21.10.2019 - 23.10.2019 zmiana terminu z 22.10.2019 - 24.10.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Chirurgii Plastycznej; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
SKSK im. Prof. W.Orłowskiego - Klinika Chirurgii Plastycznej CMKP - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Bartłomiej Noszczyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

październik, Katowice, 01-729/3-02-031-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-031-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
21.10.2019 - 23.10.2019
Organizator:
Śląska Izba Lekarska; ul. Grażyńskiego 49 A; 40-126 Katowice
Miejsce kursu:
Śląska Izba Lekarska - ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 868; e-mail: malgorzata.kiszkowiak@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Leczenie żywieniowe

październik, Warszawa, 01-729/3-03-027-2019

Numer kursu:
01-729/3-03-027-2019
Tytuł kursu:
Leczenie żywieniowe
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
24.10.2019 - 25.10.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; I Klinika Urologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
I Klinika Urologii - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Tomasz Bużański
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Odnośniki:

Urologia dziecięca

listopad, Poznań, 05-729/3-08-004-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-729/3-08-004-2019
Tytuł kursu:
Urologia dziecięca
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
18.11.2019 - 19.11.2019
Organizator:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej; ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej - ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, główny budynek szpitala, sala 1A - parter, godzina 08:30
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Jankowski
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Neurourologia

listopad, Warszawa, 01-729/3-07-026-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-07-026-2019
Tytuł kursu:
Neurourologia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
25.11.2019 - 26.11.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; II Klinika Urologii; ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
Miejsce kursu:
Dom Nauki CMKP - ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa, Sala S1
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr Kryst
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Odnośniki:

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

listopad, Katowice, 01-729/3-02-032-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-032-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
25.11.2019 - 27.11.2019
Organizator:
Śląska Izba Lekarska; ul. Grażyńskiego 49 A; 40-126 Katowice
Miejsce kursu:
Śląska Izba Lekarska - ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 775; e-mail: justyna.gorminska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Zdrowie publiczne

listopad, e-learning, Warszawa, 01-730/3-42-019-2019 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-730/3-42-019-2019
Tytuł kursu:
Zdrowie publiczne
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny jednolity. Kurs przeznaczony dla lekarzy i lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) we wszystkich specjalnościach z wyjątkiem onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, patomorfologii, hematologii, geriatrii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, reumatologii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej, medycyny paliatywnej, pediatrii.
Termin(y):
cz.1    25.11.2019 - 06.12.2019     : część e-learning
cz.2    16.12.2019 - 19.12.2019     : część stacjonarna
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Organizacji Opieki Zdrowotnej i Orzecznictwa Lekarskiego; ul. Kleczewska 61/63 , 01-826 Warszawa
Miejsce kursu:
Dom Nauki CMKP - Ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Jarosław Pinkas
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 809; e-mail: marzena.plaska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Odnośniki:

Endourologia i ESWL

grudzień, Warszawa, 01-729/3-06-028-2019 Kurs odwołany

Numer kursu:
01-729/3-06-028-2019
Tytuł kursu:
Endourologia i ESWL
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
02.12.2020 - 04.12.2020
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Klinika Urologii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
SPSK im. prof. Orłowskiego - ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa, Sala wykładowa Kliniki Chirurgii IIp.
Kierownik naukowy:
dr n. med. Michał Skrzypczyk
Zgłoszenia na kurs:
CMKP; tel.: 22 56 93 770; e-mail: ewelina.kaczmarska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia

grudzień, Katowice, 01-729/3-02-029-2019 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-729/3-02-029-2019
Tytuł kursu:
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikrochirurgia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie urologii.
Termin(y):
16.12.2019 - 18.12.2019 zmiana terminu z 02.09.2019 - 04.09.2019
Organizator:
Śląska Izba Lekarska; ul. Grażyńskiego 49 A; 40-126 Katowice
Miejsce kursu:
Śląska Izba Lekarska - ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Zgłoszenia na kurs:
Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 775; e-mail: justyna.gorminska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Odnośniki:

Geriatria

grudzień, Warszawa, 04-729/3-04-002-2019

Numer kursu:
04-729/3-04-002-2019
Tytuł kursu:
Geriatria
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie urologii.
Termin(y):
20.12.2019 - 20.12.2019
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Geriatrii i Gerontologii; ul. Kleczewska 61/63, 01-826 Warszawa
Miejsce kursu:
Szkoła Zdrowia Publicznego - ul. Kleczewska 61/63 , 01-826 Warszawa
Kierownik naukowy:
dr n. med. Jacek Putz
Zgłoszenia na kurs:
mgr Marzena Płaska; Zgłoszenia WYŁĄCZNIE poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego na kurs.; tel.: 22 56 93 809; e-mail: marzena.plaska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Odnośniki: