Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej

luty, Kraków, 05-786/3-02-001-2022

Numer kursu:
05-786/3-02-001-2022
Tytuł kursu:
Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki stomatologicznej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją.
Termin(y):
22.02.2022 - 23.02.2022
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Stomatologii Zintegrowanej; ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Miejsce kursu:
Katedra Stomatologii Zintegrowanej, Instytut Stomatologii - ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny