Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Implantoprotetyka stomatologiczna - podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe

luty, Kraków - kurs hybrydowy, 05-784/3-10-019-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-784/3-10-019-2023
Tytuł kursu:
Implantoprotetyka stomatologiczna - podstawy teoretyczne oraz chirurgiczne i protetyczne procedury zabiegowe
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie protetyki stomatologicznej.
Termin(y):
cz.1    20.02.2023 - 22.02.2023     : część teoretyczna
cz.2    14.03.2023 - 14.03.2023 zmiana terminu z 13.03.2023 - 13.03.2023     : część praktyczna
cz.3    13.03.2023 - 13.03.2023 zmiana terminu z 14.03.2023 - 15.03.2023     : część teoretyczna
cz.4    15.03.2023 - 15.03.2023     : część teoretyczna
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji; ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Miejsce kursu:
część teoretyczna - ONLINE MS Teams, część praktyczna - STACJONARNIE - Katedra Protetyki Stomatologicznej i Ortodoncji, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Pihut
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny