Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Leczenie ortodontyczne dorosłych

luty, Kraków, 05-782/3-09-008-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-782/3-09-008-2022
Tytuł kursu:
Leczenie ortodontyczne dorosłych
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie ortodoncji.
Termin(y):
12.02.2022 - 13.02.2022
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego; ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Miejsce kursu:
Ortodoncja profesora Lostera sp.j. - ul. Bartłomieja Nowodworskiego 4, 30-433 Kraków
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny