Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży

luty, Kraków - online, 05-756/3-03-003-2022

Numer kursu:
05-756/3-03-003-2022
Tytuł kursu:
Psychoterapia w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Termin(y):
cz.1    07.02.2022 - 11.02.2022
cz.2    07.03.2022 - 11.03.2022
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii; ul. Kopernika 21 A , 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
ONLINE MS Teams -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. hum. Barbara Józefik
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Do zaliczenia kursu wymagane jest uczestnictwo we wszystkich wyżej wymienionych terminach.