Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży

czerwiec, Kraków - online, 05-756/3-01-002-2024

Numer kursu:
05-756/3-01-002-2024
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed postępowaniem wiosna 2023 r.) w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży.
Termin(y):
17.06.2024 - 21.06.2024
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży; ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
ONLINE MS Teams -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Renata Modrzejewska
Zgłoszenia na kurs:
na kursy specjalizacyjne zgłoszenia wyłącznie przez SMK, na kursy doskonalące przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 750; e-mail: igor.szacillo@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Odnośniki: