Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Elektrofizjologia i elektroterapia

maj, Kraków - online, 05-748/3-08-001-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-748/3-08-001-2022
Tytuł kursu:
Elektrofizjologia i elektroterapia
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie kardiologii.
Termin(y):
09.05.2022 - 13.05.2022
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Klinika Elektrokardiologii Instytutu Kardiologii; ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Miejsce kursu:
ONLINE MS Teams -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny