Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii

październik, Kraków - online, 05-725/5-01-001-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-725/5-01-001-2023
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie psychiatrii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się wg modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed i po postępowaniu wiosna 2023 r.) w zakresie psychiatrii.
Termin(y):
23.10.2023 - 27.10.2023
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Psychiatrii; ul. M. Kopernika 21 a, 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
ONLINE MS Teams -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny