Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Zakażenia układu moczowo-płciowego - etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie

październik, Kraków, 05-716/3-05-005-2023

Numer kursu:
05-716/3-05-005-2023
Tytuł kursu:
Zakażenia układu moczowo-płciowego - etiologia, epidemiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie, zapobieganie
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie mikrobiologii lekarskiej.
Termin(y):
02.10.2023 - 04.10.2023
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Mikrobiologii; ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
Miejsce kursu:
WYKŁADY - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego, ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków - ĆWICZENIA - Katedra Mikrobiologii, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny