Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych - część I

czerwiec, Kraków, 05-714/3-03-001-2022

Numer kursu:
05-714/3-03-001-2022
Tytuł kursu:
Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach karnych, cywilnych i ubezpieczeniowych - część I
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie medycyny sądowej.
Termin(y):
20.06.2022 - 24.06.2022
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum; Katedra Medycyny Sądowej; ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
Miejsce kursu:
Katedra Medycyny Sądowej - ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Konopka
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny