Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii

marzec, Kraków, 05-707/3-01-003-2023

Numer kursu:
05-707/3-01-003-2023
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do dermatologii i wenerologii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie dermatologii i wenerologii.
Termin(y):
20.03.2023 - 24.03.2023
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra i Klinika Dermatologii; ul. Kopernika 50, 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
Katedra i Klinika Dermatologii - ul. Botaniczna 3, 31-066 Kraków
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Anna Wojas-Pelc; dr hab. n. med. Andrzej Jaworek
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny