Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)

maj, Kraków - online, 05-701/3-04-001-2022 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-701/3-04-001-2022
Tytuł kursu:
Postępy w intensywnej terapii (system modułowy). Intensywna terapia dorosłych - postępy (system dotychczasowy)
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowanych do specjalizacji po 01.10.2014) oraz dla lekarzy specjalizujących się według dotychczasowych programów (zakwalifikowanych do specjalizacji przed 01.10.2014) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
23.05.2022 - 27.05.2022
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Ośrodek Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej; ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków
Miejsce kursu:
ONLINE MS Teams -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 896; e-mail: kinga.rutkowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny