Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

luty, Kraków - online, 05-701/3-01-020-2021 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-701/3-01-020-2021
Tytuł kursu:
Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.
Termin(y):
08.02.2021 - 12.02.2021
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii; ul. Kopernika 17, 31-501 Kraków
Miejsce kursu:
ONLINE MS Teams -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Janusz Andres
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny