Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Epidemiologia i klinika zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium w kontroli zakażeń

wrzesień, Kraków, 01-716/3-13-002-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
01-716/3-13-002-2023
Tytuł kursu:
Epidemiologia i klinika zakażeń związanych z opieką zdrowotną. Rola laboratorium w kontroli zakażeń
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie mikrobiologii lekarskiej.
Termin(y):
18.09.2023 - 20.09.2023
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Katedra Mikrobiologii; ul. Czysta 18, 31-121 Kraków
Miejsce kursu:
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego - ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Wójkowska-Mach
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny