Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Etyka w badaniach medycznych. Zagadnienia etyczne związane z publikacją prac naukowych

kwiecień, Warszawa, 16-100/0-00-002-2023

Numer kursu:
16-100/0-00-002-2023
Tytuł kursu:
Etyka w badaniach medycznych. Zagadnienia etyczne związane z publikacją prac naukowych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla członków Collegium Iuvenum CMKP.
Termin(y):
20.04.2023 - 20.04.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Collegium Iuvenum; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska
Zgłoszenia na kurs:
Uczestnicy zgłaszają się poprzez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 775; e-mail: justyna.gorminska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny