Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Jak skutecznie opublikować artykuł naukowy?

marzec, Warszawa, 16-100/0-00-001-2023

Numer kursu:
16-100/0-00-001-2023
Tytuł kursu:
Jak skutecznie opublikować artykuł naukowy?
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla Członków Collegium Iuvenum.
Termin(y):
30.03.2023 - 30.03.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Collegium Iuvenum; ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP (online) / ZOOM -
Kierownik naukowy:
dr n. teol. Dorota Sys
Zgłoszenia na kurs:
Uczestnicy zgłaszają się poprzez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 775; e-mail: justyna.gorminska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny