Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. zachodniopomorskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-012-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-012-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. zachodniopomorskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. zachodniopomorskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 073; e-mail: karol.szymanski@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. dolnośląskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-001-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-001-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. dolnośląskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. dolnośląskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023     : część e-learningowa
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. kujawsko-pomorskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-002-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-002-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. kujawsko-pomorskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. kujawsko-pomorskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubelskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-003-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-003-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubelskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. lubelskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubuskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-004-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-004-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubuskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. lubuskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. łódzkie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-005-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-005-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. łódzkie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. łódzkiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 802; e-mail: zofia.kopysc@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. małopolskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-006-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-006-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. małopolskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. małopolskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 802; e-mail: zofia.kopysc@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. mazowieckie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-007-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-007-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. mazowieckie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. mazowieckiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 062; e-mail: wioletta.adamczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. opolskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-008-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-008-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. opolskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. opolskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 062; e-mail: wioletta.adamczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podkarpackie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-009-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-009-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podkarpackie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. podkarpackiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 706; e-mail: adriana.radziwonowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podlaskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-010-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-010-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podlaskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. podlaskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 706; e-mail: adriana.radziwonowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. pomorskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-011-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-011-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. pomorskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. pomorskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 073; e-mail: karol.szymanski@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. śląskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-013-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-013-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. śląskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. śląskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 142; e-mail: janina.wojciechowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. świętokrzyskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-014-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-014-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. świętokrzyskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. świętokrzyskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 142; e-mail: janina.wojciechowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. warmińsko-mazurskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-015-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-015-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. warmińsko-mazurskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. warmińsko-mazurskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. wielkopolskie

kwiecień, e-learning, 15-500/0-00-016-2023 Zmiana terminu, Rekrutacja zamknięta EU

Numer kursu:
15-500/0-00-016-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. wielkopolskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. wielkopolskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
15.04.2023 - 30.06.2023 zmiana terminu z 01.04.2023 - 30.06.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. dolnośląskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-017-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-017-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. dolnośląskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. dolnośląskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. kujawsko-pomorskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-018-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-018-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. kujawsko-pomorskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. kujawsko-pomorskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubelskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-019-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-019-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubelskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. lubelskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubuskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-020-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-020-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. lubuskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. lubuskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. łódzkie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-021-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-021-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. łódzkie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. łódzkiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 802; e-mail: zofia.kopysc@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. małopolskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-022-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-022-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. małopolskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. małopolskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 802; e-mail: zofia.kopysc@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. mazowieckie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-023-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-023-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. mazowieckie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. mazowieckiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 062; e-mail: wioletta.adamczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. opolskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-024-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-024-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. opolskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. opolskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 062; e-mail: wioletta.adamczyk@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podkarpackie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-025-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-025-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podkarpackie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. podkarpackiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 706; e-mail: adriana.radziwonowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podlaskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-026-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-026-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. podlaskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. podlaskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 706; e-mail: adriana.radziwonowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. pomorskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-027-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-027-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. pomorskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. pomorskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 073; e-mail: karol.szymanski@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. zachodniopomorskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-028-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-028-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. zachodniopomorskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. zachodniopomorskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 073; e-mail: karol.szymanski@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. śląskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-029-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-029-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. śląskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. śląskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 142; e-mail: janina.wojciechowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. warmińsko-mazurskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-031-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-031-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. warmińsko-mazurskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. warmińsko-mazurskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. świętokrzyskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-030-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-030-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. świętokrzyskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. świętokrzyskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 01 142; e-mail: janina.wojciechowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki:

Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. wielkopolskie

czerwiec, e-learning, 15-500/0-00-032-2023 EU

Numer kursu:
15-500/0-00-032-2023
Tytuł kursu:
Kurs kwalifikacyjny dla opiekunów medycznych - woj. wielkopolskie
Charakter kursu:
Kurs dla opiekunów medycznych z woj. wielkopolskiego. Kurs przeznaczony dla osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie, w zakresie kwalifikacji MED.14. oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej.
Termin(y):
19.06.2023 - 21.08.2023
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; ul. Marymoncka 99/103; 01-813 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Piotr L. Dudek
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny
Uwagi:
Informacje o terminie i jednostce, która przeprowadza część stacjonarną kursu, uczestnicy otrzymają od MZ.
Odnośniki: