Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej

wrzesień, Kraków - online, 05-781/3-01-021-2021 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
05-781/3-01-021-2021
Tytuł kursu:
Podstawy diagnostyki i leczenia w chirurgii stomatologicznej
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny wprowadzający. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie chirurgii stomatologicznej.
Termin(y):
13.09.2021 - 17.09.2021
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii; ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMUJ (MS Teams) -
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Tomasz Kaczmarzyk
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny