Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Konferencja - Najnowsza perspektywa problemów i zaburzeń seksualnych

grudzień, Warszawa - online, 01-758/0-00-016-2022

Numer kursu:
01-758/0-00-016-2022
Tytuł kursu:
Konferencja - Najnowsza perspektywa problemów i zaburzeń seksualnych
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy podczas specjalizacji i/lub dla lekarzy specjalistów w zakresie seksuologii.
Termin(y):
08.12.2022 - 08.12.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii; ul. Czerniakowska 231 , 00-416 Warszawa
Miejsce kursu:
Platforma e-learningowa CMKP -
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Lew-Starowicz
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 805; e-mail: ewelina.bialobrzeska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny