Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

marzec, Lublin, 13-713/0-00-001-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
13-713/0-00-001-2023
Tytuł kursu:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację w zakresie: I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej, I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
cz.1    06.03.2023 - 19.03.2023     : cz. e-learningowa
cz.2    27.03.2023 - 03.04.2023     : cz. streamingowa
cz.3    18.04.2023 - 21.04.2023     : cz. stacjonarna
Organizator:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Miejsce kursu:
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - ul. Projektowa 4 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 752; e-mail: marta.ambrozik@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs płatny
Uwagi:
Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

lipiec, Lublin, 13-713/0-00-002-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
13-713/0-00-002-2023
Tytuł kursu:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację w zakresie: I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej, I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
cz.1    31.07.2023 - 13.08.2023     : cz. e-learningowa
cz.2    01.09.2023 - 08.09.2023     : cz. streamingowa
cz.3    12.09.2023 - 15.09.2023     : cz. stacjonarna
Organizator:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Miejsce kursu:
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - ul. Projektowa 4 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 804; e-mail: edyta.gersinska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs płatny
Uwagi:
Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

lipiec, Lublin, 13-713/0-00-004-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
13-713/0-00-004-2023
Tytuł kursu:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację w zakresie: I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej, I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
cz.1    31.07.2023 - 13.08.2023     : cz. e-learningowa
cz.2    29.08.2023 - 01.09.2023     : cz. stacjonarna
cz.3    25.09.2023 - 02.10.2023     : cz. streamingowa
Organizator:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Miejsce kursu:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs płatny
Uwagi:
Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

lipiec, Lublin, 13-713/0-00-005-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
13-713/0-00-005-2023
Tytuł kursu:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację w zakresie: I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej, I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
cz.1    31.07.2023 - 13.08.2023     : cz. e-learningowa
cz.2    19.09.2023 - 22.09.2023     : cz. stacjonarna
cz.3    20.10.2023 - 27.10.2023     : cz. streamingowa
Organizator:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Miejsce kursu:
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej - ul. Projektowa 4 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 806; e-mail: jolanta.kuzmowicz@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs płatny
Uwagi:
Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

wrzesień, Lublin, 13-713/0-00-007-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
13-713/0-00-007-2023
Tytuł kursu:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację w zakresie: I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej, I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
cz.1    19.09.2023 - 02.10.2023     : cz. e-learningowa
cz.2    03.10.2023 - 06.10.2023     : cz. stacjonarna
cz.3    19.09.2023 - 27.10.2023     : cz. streamingowa
Organizator:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Miejsce kursu:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 802; e-mail: zofia.kopysc@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs płatny
Uwagi:
Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

listopad, Lublin, 13-713/0-00-003-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
13-713/0-00-003-2023
Tytuł kursu:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację w zakresie: I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej, I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
cz.1    06.11.2023 - 19.11.2023     : cz. e-learningowa
cz.2    28.11.2023 - 01.12.2023     : cz.stacjonarna
cz.3    06.12.2023 - 13.12.2023     : cz. streamingowa
Organizator:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Miejsce kursu:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 809; e-mail: marzena.plaska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs płatny
Uwagi:
Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.

Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ

listopad, Lublin, 13-713/0-00-008-2023 Rekrutacja zamknięta

Numer kursu:
13-713/0-00-008-2023
Tytuł kursu:
Kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs przeznaczony dla lekarzy posiadających specjalizację w zakresie: I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, I stopień w dziedzinie medycyny ogólnej, I lub II stopień lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych.
Termin(y):
cz.1    06.11.2023 - 20.11.2023     : cz. e-learningowa
cz.2    21.11.2023 - 24.11.2023     : cz. stacjonarna
cz.3    06.12.2023 - 13.12.2023     : cz. streamingowa
Organizator:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Miejsce kursu:
Instytut Medycyny Wsi; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Lech Panasiuk
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs płatny
Uwagi:
Koszt kursu wynosi 1500,00 zł za osobę. Należność należy uiścić przelewem na konto CMKP. Informacje dotyczące numeru konta otrzymają wyłącznie osoby zakwalifikowane na kurs.