Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Implantologia stomatologiczna

czerwiec, Kraków, 05-781/3-05-001-2021

Numer kursu:
05-781/3-05-001-2021
Tytuł kursu:
Implantologia stomatologiczna
Charakter kursu:
Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy dentystów specjalizujących się według modułowych programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji po 01.10.2014r.) w zakresie chirurgii stomatologicznej.
Termin(y):
07.06.2021 - 11.06.2021
Organizator:
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum; Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii; ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków
Miejsce kursu:
Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna - ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, godzina 08:00
Kierownik naukowy:
dr n. med. Tomasz Gładysz
Zgłoszenia na kurs:
Lekarze posiadający EKS zgłaszają się przez SMK, pozostali przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 882; e-mail: alicja.luba@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny