Od 4 listopada 2019 możliwość zapisu na kursy specjalizacyjne i doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów wymaga założenia profilu w serwisie internetowym CMKP.
Link do rejestracji i logowania znajduje się w menu PROFIL.
Profil w systemie CMKP jest niezależny od konta w systemie e-learning CMKP, oraz od zgłoszeń na kursy przesyłanych do CMKP przed listopadem 2019.
Fragment tekstu do znalezienia w tytule kursu.
Fragment tekstu do znalezienia w numerze kursu.
Podczas wyszukiwania po numerze kursu nie brane są pod uwagę pozostałe pola wyszukiwania.

Podstawy endoskopii przewodu pokarmowego: wskazania, technika, najczęstsze patologie

czerwiec, Warszawa - online, 01-743/0-00-031-2022 Zmiana terminu

Numer kursu:
01-743/0-00-031-2022
Tytuł kursu:
Podstawy endoskopii przewodu pokarmowego: wskazania, technika, najczęstsze patologie
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs w ramach kształcenia ustawicznego dla lekarzy zainteresowanych tematem i dla lekarzy specjalistów w dziedzinie patomorfologii.
Termin(y):
02.06.2022 - 03.06.2022 zmiana terminu z 24.03.2022 - 25.03.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej; ul. W. K. Roentgena 5 , 02-781 Warszawa
Miejsce kursu:
platforma e-learningowa CMKP (online) -
Kierownik naukowy:
dr n. med. Marek Bugajski
Zgłoszenia na kurs:
przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny

Wybrane zagadnienia z patomorfologii gastroenterologicznej. Wymagania dotyczące opracowania i oceny histopatologicznej materiału uzyskanego drogą dysekcji podśluzówkowej i mukozektomii

czerwiec, Warszawa, 01-722/0-00-012-2022

Numer kursu:
01-722/0-00-012-2022
Tytuł kursu:
Wybrane zagadnienia z patomorfologii gastroenterologicznej. Wymagania dotyczące opracowania i oceny histopatologicznej materiału uzyskanego drogą dysekcji podśluzówkowej i mukozektomii
Charakter kursu:
Kurs doskonalący. Kurs dla lekarzy specjalizujących się w zakresie patomorfologii.
Termin(y):
10.06.2022 - 11.06.2022
Organizator:
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; Zakład Patomorfologii; ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa
Miejsce kursu:
10.06.2022 Aula Magna CMKP ul. Marymoncka 99/103 - część teoretyczna - rozpoczęcie godz 10:00 - 11.06.2022 Sale wykładowe S1 i S2 PM ul. Schroegera 82, Dom Nauki - część praktyczna przy mikroskopach - rozpoczęcie godz 9:00
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Mróz
Zgłoszenia na kurs:
Przez profil na stronie CMKP; tel.: 22 56 93 803; e-mail: malgorzata.brzozowska@cmkp.edu.pl
Płatności:
Kurs bezpłatny